trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Khi chết ngũ uẩn diệt theo - các bài viết về Khi chết ngũ uẩn diệt theo, tin tức Khi chết ngũ uẩn diệt theo

Bài Pháp: Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Phật ở đâu?

Ngày 14 tháng 9 năm 2016 (tức 14/8/Bính Thân), Phật tử khắp các tỉnh thành lại vân tập về chùa Ba Vàng tham dự thời khóa sám hối cũng như nghe pháp...

Bài Pháp: Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Phật ở đâu?

Bài Pháp: Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Phật ở đâu?

Ngày 14 tháng 9 năm 2016 (tức 14/8/Bính Thân), Phật tử khắp các tỉnh thành lại vân tập về chùa Ba Vàng tham dự thời khóa sám hối cũng như nghe pháp...

14/9/2016

3751 Lượt xem