trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Khi chết ngũ uẩn diệt theo - các bài viết về Khi chết ngũ uẩn diệt theo, tin tức Khi chết ngũ uẩn diệt theo

Phật Ở Đâu? - Câu Hỏi Số 053 - 058 - Phần 25 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Câu 53: Khi Chết Ngũ Uẩn Diệt Theo Câu 54: VeDaGu Câu 55: Nếu Chết Mà Diệt Hết Thì Thoát Hết Khỏi Nghiệp. Câu 56: Nghiệp Trú Ở Đâu?

Phật Ở Đâu? - Câu Hỏi Số 053 - 058 - Phần 25 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Phật Ở Đâu? - Câu Hỏi Số 053 - 058 - Phần 25 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Câu 53: Khi Chết Ngũ Uẩn Diệt Theo Câu 54: VeDaGu Câu 55: Nếu Chết Mà Diệt Hết Thì Thoát Hết Khỏi Nghiệp. Câu 56: Nghiệp Trú Ở Đâu?

19/05/2021

2 Lượt xem

Bài Pháp: Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Phật ở đâu?

Bài Pháp: Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Phật ở đâu?

Hoạt động Phật sự🞄 14/09/2016

Ngày 14 tháng 9 năm 2016 (tức 14/8/Bính Thân), Phật tử khắp các tỉnh thành lại vân tập về chùa Ba Vàng tham dự thời khóa sám hối cũng như nghe pháp...