trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
khổ hạnh cực đoan - các bài viết về khổ hạnh cực đoan, tin tức khổ hạnh cực đoan

Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? - câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? - câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? - câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/01/2019

2 Lượt xem