trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Hai, 05/6/2023

tức 18/4 Quý Mão
khổ hạnh - các bài viết về khổ hạnh, tin tức khổ hạnh

Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? - câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? - câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? - câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/01/2019

2 Lượt xem