trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
khóa lễ - các bài viết về khóa lễ, tin tức khóa lễ

Khóa lễ ở chùa diễn ra khi nào?

Thưa Thầy, con muốn hỏi sắp tới ngày nào Thầy làm khoá lễ ở chùa ạ? Con muốn tham gia một khoá lễ ạ.

Khóa lễ ở chùa diễn ra khi nào?

Khóa lễ ở chùa diễn ra khi nào?

Thưa Thầy, con muốn hỏi sắp tới ngày nào Thầy làm khoá lễ ở chùa ạ? Con muốn tham gia một khoá lễ ạ.

26/6/2021

12 Lượt xem