Khóa tu Bát Quan Trai ý nghĩa tại chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) và chùa Đế Thích (Nghệ An)

Tu tập Bát Quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát Quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu tập của người Phật tử hướng đến giải thoát, giác ngộ. Với mong muốn để các Phật tử ở xa chùa vẫn được thực hành giáo Pháp của Đức Phật, ngày 23/9/Canh Tý (tức 08/11/2020) vừa qua, vâng lời chỉ dạy của Sư Phụ và sự cắt cử của Chư Tăng, Đại Đức Thích Trúc Bảo Hòa đã quang lâm chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) truyền trao Bát quan trai giới và hướng dẫn các Phật tử tu tập.

Đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã quang lâm chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) để truyền trao Bát Quan trai giới.

Đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã quang lâm chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) để truyền trao Bát Quan trai giới

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa truyền trao giới pháp cho quý Phật tử và hướng dẫn tu tập.

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa truyền trao giới pháp cho quý Phật tử và hướng dẫn tu tập

Phật tử tham dự thời khóa tụng kinh.

Phật tử tham dự thời khóa tụng kinh

Tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, ngày 26/9/Canh Tý (tức 11/11/2020), đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã quang lâm chùa Đế Thích (Nghệ An) truyền trao Bát quan trai giới trước sự thỉnh cầu và mong mỏi của rất nhiều quý Phật tử thuộc xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã quang lâm chùa Đế Thích (Nghệ An) để truyền trao Bát quan trai giới.

Đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã quang lâm chùa Đế Thích (Nghệ An) để truyền trao Bát quan trai giới

Tinh thần tu học của các quý Phật tử rất tinh tấn.

Tinh thần tu học của các quý Phật tử rất tinh tấn

Các quý Phật tử trang nghiêm trong thời khóa ngồi thiền theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Các quý Phật tử trang nghiêm trong thời khóa ngồi thiền theo sự hướng dẫn của chư Tăng

Niềm hoan hỉ của các quý Phật tử khi được đón nhận lời chỉ dạy từ chư Tăng.

Niềm hoan hỉ của các quý Phật tử khi được đón nhận lời chỉ dạy từ chư Tăng

Hai ngôi chùa tuy còn nhỏ, đơn sơ nhưng các Phật tử nơi đây tu tập rất tinh tấn. Khóa tu đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top