trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
khóa tu mùa hè; - các bài viết về khóa tu mùa hè;, tin tức khóa tu mùa hè;

Ngày đầu tiên: Con đã làm được những điều con chưa từng làm tại Khóa tu mùa hè!

Sự “khởi đầu” đối với các bạn khóa sinh vốn là những điều vô cùng giản dị và ngây ngô.

Ngày đầu tiên: Con đã làm được những điều con chưa từng làm tại Khóa tu mùa hè!

Ngày đầu tiên: Con đã làm được những điều con chưa từng làm tại Khóa tu mùa hè!

Sự “khởi đầu” đối với các bạn khóa sinh vốn là những điều vô cùng giản dị và ngây ngô.

12/6/2022

2815 Lượt xem