trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
khuyến phát tâm Bồ đề - các bài viết về khuyến phát tâm Bồ đề, tin tức khuyến phát tâm Bồ đề

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 19/6/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 19/6/Tân Sửu

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 19/6/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

28/7/2021

136 Lượt xem

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 17/6/Tân Sửu

(Ngày 2) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 17/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 26/7/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 1) Thời khóa tụng kinh: Khuyến phát tâm Bồ đề, ngày 16/6/Tân Sửu

(Ngày 1) Thời khóa tụng kinh: Khuyến phát tâm Bồ đề, ngày 16/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 25/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.