trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
kiên nhẫn - các bài viết về kiên nhẫn, tin tức kiên nhẫn

2 quy tắc vàng rèn đức kiên nhẫn không thể bỏ qua

Đức tính kiên nhẫn là vô cùng cần thiết, là chìa khóa đưa đến thành công của mỗi người. Nhưng để xây dựng đức tính này không dễ dàng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ...

2 quy tắc vàng rèn đức kiên nhẫn không thể bỏ qua

2 quy tắc vàng rèn đức kiên nhẫn không thể bỏ qua

Đức tính kiên nhẫn là vô cùng cần thiết, là chìa khóa đưa đến thành công của mỗi người. Nhưng để xây dựng đức tính này không dễ dàng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ...

23/9/2020

109 Lượt xem

Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

Phật Pháp ứng dụng🞄 16/7/2020

Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi người. Nhưng để có đức tính này thì không hề dễ, mà phải...