trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

16/7/2020

28 Lượt xem

Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi người. Nếu chúng ta có sự kiên trì, quyết tâm làm đến cùng thì sẽ vượt qua được các khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Nhưng để có đức tính kiên nhẫn thì không hề dễ, mà phải là cả một quá trình rèn luyện.
Vậy, cần phải làm thế nào để có được đức kiên nhẫn, không bỏ dở giữa chừng?

Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ ra 2 điều giúp chúng ta thực hành và tư duy để có được đức kiên nhẫn. Và một khi thực tập được sự kiên nhẫn thì thành công ắt sẽ đến với tất cả chúng ta.

Video tiếp theo