trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Kinh Hiền Nhân - các bài viết về Kinh Hiền Nhân, tin tức Kinh Hiền Nhân

Pháp thoại: 'Kinh Hiền nhân - Bài 2 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/7/2022

436 Lượt xem

Bài 1: Dẫn nhập | Kinh Hiền Nhân

Bài 1: Dẫn nhập | Kinh Hiền Nhân

Kinh Hiền Nhân giảng giải🞄 06/6/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.