trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Kinh Hiền Nhân - các bài viết về Kinh Hiền Nhân, tin tức Kinh Hiền Nhân

Pháp thoại: 'Kinh Hiền nhân - Bài 2 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/7/2022

436 Lượt xem

Bài 1: Dẫn nhập | Kinh Hiền Nhân

Bài 1: Dẫn nhập | Kinh Hiền Nhân

Kinh Hiền Nhân giảng giải🞄 06/6/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.