trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu
kinh mi tiên vấn đáp - các bài viết về kinh mi tiên vấn đáp, tin tức kinh mi tiên vấn đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

'Học từ Chuyển Luân Thánh Vương' - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

25/02/2021

697 Lượt xem

'Học từ trời Đế Thích' - câu 206 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ trời Đế Thích" - câu 206 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 26/01/2021

“Học từ trời Đế Thích” – câu 206 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Hoạt động Phật sự🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

'Học từ mặt trời' - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 12/01/2021

"Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Hoạt động Phật sự🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Hoạt động Phật sự🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

'Học từ mặt trăng' - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 27/12/2020

"Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

'Học từ hư không' - câu 203 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ hư không" - câu 203 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 19/12/2020

"Học từ hư không" - câu 203 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh...

'Học từ núi' - câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ núi" - câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 19/12/2020

"Học từ núi" - câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 06/12/2020

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 05/12/2020

Hành tướng của tầm - những tâm sở đồng sanh | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 37- 40. Mời quý vị cùng theo dõi video trên đây...

'Học từ núi' - câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ núi" - câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 28/11/2020

"Học từ núi" - câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

'Học từ gió' - câu 201 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ gió" - câu 201 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 14/11/2020

"Học từ gió" - câu 201 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.....

'Học từ lửa' | Câu 200 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ lửa" | Câu 200 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 30/10/2020

[TRỰC TIẾP] "Học từ lửa" | Câu 200 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

'Học từ nước' - Câu 199 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ nước" - Câu 199 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 16/10/2020

"Học từ nước" - Câu 199 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ quả đất' (Phần 3) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ quả đất" (Phần 3) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 30/9/2020

"Học từ quả đất" (Phần 3) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ quả đất' (Phần 2) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ quả đất" (Phần 2) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 16/9/2020

"Học từ quả đất" (Phần 2) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ quả đất' (Phần 1) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ quả đất" (Phần 1) - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 01/9/2020

"Học từ quả đất" - Câu 198 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ biển cả' - câu 197 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ biển cả" - câu 197 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 18/8/2020

"Học từ biển cả" - câu 197 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

'Bài học từ người làm công' - câu 196 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Bài học từ người làm công" - câu 196 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 20/7/2020

"Bài học từ người làm công" - câu 196 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

'Người cầm lái thuyền' - câu 195 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Người cầm lái thuyền" - câu 195 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 04/7/2020

"Người cầm lái thuyền" - câu 195 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Cột buồm chánh niệm tỉnh giác' - câu 194 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Cột buồm chánh niệm tỉnh giác" - câu 194 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 20/6/2020

"Cột buồm chánh niệm tỉnh giác" - câu 194 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Thuyền dính đá ngầm" - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu 193 | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Thuyền dính đá ngầm" - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu 193 | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 05/6/2020

"Thuyền dính đá ngầm" - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu 193 | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Bài học từ chiếc thuyền" - Câu hỏi 192 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Bài học từ chiếc thuyền" - Câu hỏi 192 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 06/5/2020

"Bài học từ chiếc thuyền" - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu hỏi 192 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Học Từ Hạt Giống  - câu 190 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Học Từ Hạt Giống - câu 190 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 06/4/2020

Học Từ Hạt Giống - câu 190 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ hoa sen' - câu 189 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ hoa sen" - câu 189 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 08/01/2020

"Học từ hoa sen" - câu 189 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ dây bầu leo' - câu 188 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ dây bầu leo" - câu 188 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 25/12/2019

[Trực tiếp] Pháp thoại: “Học từ dây bầu leo” | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Học từ con khỉ' - câu 187 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ con khỉ" - câu 187 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 09/12/2019

"Học từ con khỉ" - câu 187 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thế nào gọi là Sa-môn? | kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 119

Thế nào gọi là Sa-môn? | kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 119

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 05/12/2019

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

'Học từ con quạ' - câu 186 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Học từ con quạ" - câu 186 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 25/11/2019

"Học từ con quạ" - câu 186 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Có Phật không? - kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 49

Có Phật không? - kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 49

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 17/11/2019

Chúng ta không được nhìn thấy Phật, không được gặp Phật, vậy có Phật thật hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Thầy giảng để được

Năng lực của thiện nghiệp và ác nghiệp cái nào mạnh hơn? - kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 165

Năng lực của thiện nghiệp và ác nghiệp cái nào mạnh hơn? - kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 165

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 17/11/2019

Nghiệp là gì? Do cái gì tạo nên nên? Thiện nghiệp là gì? Ác nghiệp là gì? Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?

Tại sao có chiêm bao? - kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 168

Tại sao có chiêm bao? - kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 168

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 17/11/2019

Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua những giấc chiêm bao (giấc mơ). Có những giấc mơ khiến người ta giật mình, hoảng hốt nhưng bên cạnh đó lại có giấc mơ đẹp

Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học - câu 178-180

Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học - câu 178-180

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 28/9/2019

Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Câu 178-180 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì?' - câu 177 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì?" - câu 177 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 29/8/2019

"Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì?" - câu 177 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Có ai thấy Phật không?' - câu 176 (Phần 4 - 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Có ai thấy Phật không?" - câu 176 (Phần 4 - 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 14/8/2019

Có Ai Thấy Phật Không? - câu 176 (P4 - 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

'Có ai thấy Phật không?' - câu 176 (Phần 4 - 1) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

"Có ai thấy Phật không?" - câu 176 (Phần 4 - 1) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 16/7/2019

"Có ai thấy Phật không?" - câu 176 (Phần 4 - 1) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hồi hướng phước có hiệu quả không? hồi hướng 'ác' có được không? - câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Hồi hướng phước có hiệu quả không? hồi hướng "ác" có được không? - câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 20/01/2019

Hồi hướng phước có hiệu quả không? hồi hướng "ác" có được không? - câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp |  Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Nước có sinh mạng chăng? trên thế gian này cái gì không sanh? - câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Nước có sinh mạng chăng? trên thế gian này cái gì không sanh? - câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 24/11/2018

Nước có sinh mạng chăng? trên thế gian này cái gì không sanh? - câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sinh? sao không thấy tử thi của dạ xoa? - câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sinh? sao không thấy tử thi của dạ xoa? - câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 21/11/2018

Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sinh? sao không thấy tử thi của dạ xoa? - câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại có đắc được đạo quả không? - câu 151 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại có đắc được đạo quả không? - câu 151 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 16/10/2018

Người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại có đắc được đạo quả không? - câu 151 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 09/10/2018

Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? Giải Thêm Về "Tâm Không Động" | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Câu 149-150". Vì đại vương chưa chứng nghiệm điều ấy nên đại

Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư - câu 148 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư - câu 148 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 24/9/2018

Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư - câu 148 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Tại sao không có hai đức phật xuất hiện một lần - câu 147 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tại sao không có hai đức phật xuất hiện một lần - câu 147 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 17/9/2018

Tại sao không có hai đức phật xuất hiện một lần - câu 147 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Tại sao có lúc Đức Phật xưng mình là Bà-la-môn, có khi xưng mình là vua? - câu 146 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tại sao có lúc Đức Phật xưng mình là Bà-la-môn, có khi xưng mình là vua? - câu 146 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 10/9/2018

Tại sao có lúc Đức Phật xưng mình là Bà-la-môn, có khi xưng mình là vua? - câu 146 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Về cái nhà không mái của người thợ gốm - câu 145 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Về cái nhà không mái của người thợ gốm - câu 145 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Phật Pháp ứng dụng🞄 25/8/2018

Về cái nhà không mái của người thợ gốm - câu 145 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.