trực tuyến
Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên | Vu Lan 2022, ngày 10/7/Nhâm Dần

Thứ Ba, 09/8/2022

tức 12/7 Nhâm Dần

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên - duyên lành để khởi tâm tri ân tới cha mẹ, chúng sinh trong khắp pháp giới

Chia sẻ :

Tối ngày hôm qua ở thành phố Uông Bí trời sẽ có mưa to và có sấm sét, nhưng nhờ sự gia hộ của chư Phật, Chư Thiên...

Chia sẻ :

Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên thiết lễ cúng dường trai Tăng vào ngày tự tứ để hồi hướng phước báu cứu mẹ thoát khỏi cảnh giới đau khổ của cõi ngạ quỷ là nhân duyên mở ra phương pháp báo hiếu cha mẹ, thân nhân quyến thuộc quá vãng cho hàng hậu học về sau. Noi theo gương hiếu của Ngài, tháng 7 âm lịch hàng năm, nhân dân Phật tử hướng tâm về các chùa, tự viện có chư Tăng tu hành thanh thịnh, dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng nhân mùa Tự tứ - sau 3 tháng an cư kiết hạ để cầu thỉnh chư Tăng hồi hướng phước báu báo đền ân đức của ông bà, cha mẹ còn ở hiện đời hay đã quá vãng. Với những ý nghĩa tốt đẹp và lợi ích đó, ngày 15/8/2021 (tức 08/7/TS) thể theo nguyện vọng của nhân dân Phật tử, chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng tổ chức chương trình “Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên”.

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh trong buổi Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh trong buổi Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Trong buổi lễ Cầu siêu phả độ gia tiên, Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đã đại diện cho nhân dân, Phật tử dâng lời tác bạch lên Sư Phụ và chư tôn Đức Tăng tác lễ cầu siêu cho những chúng vong linh có duyên với Pháp hội do nhân dân, Phật tử đã thỉnh mời; các vong linh cô hồn không người cúng tế, cấp đỡ và các chúng quỷ đang hoành hành trong dịch bệnh COVID-19.

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn Đức Tăng niêm hương bạch Phật

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn Đức Tăng niêm hương bạch Phật

Trước lời thỉnh cầu cũng như tâm hiếu hạnh của nhân dân Phật tử trong mùa Vu Lan, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải sơ lược về ý nghĩa to lớn của đàn lễ chẩn tế: “Ý nghĩa thứ nhất trong đàn lễ cầu siêu là các Phật tử phát tâm sắm sửa đầy đủ vật thực thơm ngon để cúng thí cho tất cả các vong linh thì đủ duyên họ sẽ được thọ hưởng phầm phẩm thực này từ đàn tràng. Ý nghĩa thứ hai là các quý Phật tử phát tâm tác phước cúng dường Tam Bảo, cúng dường chúng Tăng để lấy phước báu đó hồi hướng thêm cho các vong linh để họ được an lạc. Như bài kinh “Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp” do Ngài cúng dường chúng Tăng, lấy phước báu đó hồi hướng cho mẹ thoát kiếp ngạ quỷ mà sinh về chư Thiên. Đây là lời Phật dạy, là chính Pháp của Phật. Vậy nên là những người con Phật, chúng ta phải vững lòng tin về lợi ích to lớn của việc làm này”.

Từ đó Sư Phụ nhấn mạnh rằng: Với tâm thành kính của các quý Phật tử, với sự tu tập khổ hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc của chúng Tăng, chắc chắn các vong linh, chư vị về tại đàn tràng sẽ nhận được phước phần tốt lành, như vậy là âm siêu dương thới, đàn tràng sẽ giúp chính khí dương trần tốt đẹp, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn khắp nơi.

Toàn cảnh đàn lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Toàn cảnh đàn lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của buổi lễ cầu siêu, Sư Phụ và chư Tôn Đức Tăng cử hành các nghi thức: Khai thị vong linh để họ hiểu được nhân duyên nghiệp quả của mình, cho các hương linh được sám hối, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ đề và giao công hạnh cho chúng vong linh để họ được làm việc thiện, kết duyên với Phật Pháp. Đặc biệt, hàng vạn nhân dân, Phật tử được hướng tâm tưởng niệm đến ân đức của cha mẹ - hai đấng sinh thành mà chúng ta phải đền ơn nhiều đời, nhiều kiếp. 

Chư Tôn Đức Tăng làm lễ trong đàn lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Chư Tôn Đức Tăng làm lễ trong đàn lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Pháp khí của chư Tăng sử dụng trong đàn lễ cầu siêu

Pháp khí của chư Tăng sử dụng trong đàn lễ cầu siêu

Đàn lễ Cầu siêu gia tiên được kết thúc viên mãn bởi đó là sự kết tinh tâm chí thành chí hiếu của hàng vạn người con Phật hướng về cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng công đức tu tập của chúng Tăng mà cảm ứng đến chư Thiên chư Thần. Điều này khiến chuyển hóa trời đất, thời tiết thuận lợi, tốt đẹp. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn thì tối ngày hôm qua ở thành phố Uông Bí trời sẽ có mưa to và có sấm sét, nhưng nhờ sự gia hộ của chư Phật, Chư Thiên hoan hỷ ủng hộ, mây đã tản đi trời đã có trăng, có sao. Đàn lễ Cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng đã được thành tựu viên mãn, hy vọng các chúng Chư Thiên, Quỷ Thần, vong linh về đàn lễ được lợi ích lớn.

Phật tử dâng hương trong đàn lễ chẩn tế

Phật tử dâng hương trong đàn lễ chẩn tế

Nguyện mong với tất cả tâm thành cùng sự chú nguyện hồi hướng phước báu của chúng Tăng trong đàn lễ Cầu siêu phả độ gia tiên, cha mẹ đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ, các chúng vong linh hữu duyên nghe kinh thính pháp được giác ngộ, đủ duyên nương tựa Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề tinh tấn tu hành sớm được an vui giải thoát.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng PL.2566 - DL.2022: Lan tỏa tinh thần hiếu đạo trong trái tim mỗi người

Hoạt động Phật sự🞄 07/8/2022

Tháng 7- mùa Vu Lan đã về trong khắp nẻo nhân gian, trong lòng tất cả mọi người. Hòa vào những xúc cảm của ngày lễ tri ân cội nguồn, sáng nay - ngày 10/7/Nhâm Dần (tức ngày 7/8/2022), chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 - DL.2022

Hoạt động Phật sự 🞄 07/8/2022

Tháng 7- mùa Vu Lan đã về trong khắp nẻo nhân gian, trong lòng tất cả mọi người. Hòa vào những xúc cảm của ngày lễ tri ân cội nguồn, sáng nay - ngày 10/7/Nhâm Dần (tức ngày 7/8/2022), chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 - DL.2022

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7

Hoạt động Phật sự🞄 01/8/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng đã quang lâm Chính Điện, tác lễ tụng kinh để mọi người có thể hướng tâm tham dự tại tư gia của mình.

Hoạt động Phật sự 🞄 01/8/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng đã quang lâm Chính Điện, tác lễ tụng kinh để mọi người có thể hướng tâm tham dự tại tư gia của mình.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hoạt động Phật sự🞄 28/7/2022

Vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoạt động Phật sự 🞄 28/7/2022

Vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ nhân ngày 27/7 tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 27/7/2022

Để vun bồi tâm tri ân, tưởng nhớ đến ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, năm nay, chùa Ba Vàng cùng Tạp chí Việt Nam hội nhập tiếp tục trang trọng tổ chức...

Hoạt động Phật sự 🞄 27/7/2022

Để vun bồi tâm tri ân, tưởng nhớ đến ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, năm nay, chùa Ba Vàng cùng Tạp chí Việt Nam hội nhập tiếp tục trang trọng tổ chức...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ

Tin tức🞄 22/7/2022

Tối ngày 20/7/2022, Đảng, chính quyền xã Lâm Thao đã thành tâm cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng về tại nghĩa trang xã Lâm Thao - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh tác lễ cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ.

Tin tức 🞄 22/7/2022

Tối ngày 20/7/2022, Đảng, chính quyền xã Lâm Thao đã thành tâm cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng về tại nghĩa trang xã Lâm Thao - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh tác lễ cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ.

Lễ siêu độ vоng linh thаi nhi chùa Ba Vàng ngày 19/6/Nhâm Dần

Tin tức🞄 18/7/2022

Chiều ngày 19/6/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng đã tổ chức Lễ cầu siêu vопg linh thаi nhi với hàng vạn Phật tử và nhân dân về tham dự.

Tin tức 🞄 18/7/2022

Chiều ngày 19/6/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng đã tổ chức Lễ cầu siêu vопg linh thаi nhi với hàng vạn Phật tử và nhân dân về tham dự.

Chùa Ba Vàng cử hành Đại lễ phát Bồ Đề tâm nguyện ngày 19/6/Nhâm Dần

Tin tức🞄 18/7/2022

Ngày 19/6/Nhâm Dần, thể theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử và nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ phát Bồ Đề tâm nguyện. Đây là dịp để mọi người được phát đại tâm, thực hành công hạnh Bồ Đề mang lại hạnh phúc cho mình và chúng sinh.

Tin tức 🞄 18/7/2022

Ngày 19/6/Nhâm Dần, thể theo lời thỉnh cầu của quý Phật tử và nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ phát Bồ Đề tâm nguyện. Đây là dịp để mọi người được phát đại tâm, thực hành công hạnh Bồ Đề mang lại hạnh phúc cho mình và chúng sinh.

Thông báo Đại lễ Phát Bồ đề tâm nguyện và Cầu siêu ѵоng lіпh thаі пhі (19/6 âm lịch)

Hoạt động Phật sự🞄 09/7/2022

Ngày 19/6 âm lịch hằng năm, chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Phát Bồ đề tâm nguyện, tạo nhân duyên thù thắng để đại chúng được phát đại tâm, phát đại nguyện thực hành công hạnh Bồ đề, hướng tới thành tựu đạo quả Vô thượng Chính đẳng giác.

Hoạt động Phật sự 🞄 09/7/2022

Ngày 19/6 âm lịch hằng năm, chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Phát Bồ đề tâm nguyện, tạo nhân duyên thù thắng để đại chúng được phát đại tâm, phát đại nguyện thực hành công hạnh Bồ đề, hướng tới thành tựu đạo quả Vô thượng Chính đẳng giác.

Chư Tăng họp bàn với các ban về việc tổ chức Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 2 năm 2022

Hoạt động Phật sự🞄 01/7/2022

Ngày 30/6/2022, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Đại đức Thích Trúc Bảo Trực - Phó trưởng ban thường trực Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã họp bàn với các ban cho Khóa tu mùa hè lần 2 năm 2022.

Hoạt động Phật sự 🞄 01/7/2022

Ngày 30/6/2022, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Đại đức Thích Trúc Bảo Trực - Phó trưởng ban thường trực Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã họp bàn với các ban cho Khóa tu mùa hè lần 2 năm 2022.

Chư Tăng trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng của Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 2

Hoạt động Phật sự🞄 01/7/2022

Chiều ngày 01/7/2022, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đại diện chư Tăng đã trực tiếp đi kiểm tra nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ, học tập,... của các bạn khóa sinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của nhà chùa...

Hoạt động Phật sự 🞄 01/7/2022

Chiều ngày 01/7/2022, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đại diện chư Tăng đã trực tiếp đi kiểm tra nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ, học tập,... của các bạn khóa sinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của nhà chùa...

Chuyện về những bóng huỳnh y: Cao quý nhưng thật gần gũi và đầy tình yêu thương

Hoạt động khóa tu🞄 18/6/2022

Khi màn đêm đen bao trùm núi rừng Thành Đẳng, khi các khóa sinh đang dần chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bóng huỳnh y của chư Tăng xuất hiện.

Hoạt động khóa tu 🞄 18/6/2022

Khi màn đêm đen bao trùm núi rừng Thành Đẳng, khi các khóa sinh đang dần chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bóng huỳnh y của chư Tăng xuất hiện.

Tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy - chuẩn bị khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Hoạt động Phật sự🞄 10/6/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã mời lực lượng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) TP. Uông Bí để tập huấn về cách cứu нỏа an toàn.

Hoạt động Phật sự 🞄 10/6/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã mời lực lượng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) TP. Uông Bí để tập huấn về cách cứu нỏа an toàn.

Tổng duyệt chương trình khai mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Hoạt động Phật sự🞄 10/6/2022

Với mong muốn mang đến cho các bậc phụ huynh và khóa sinh có một chương trình ý nghĩa, các Phật tử và thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đều rất hoan hỉ, cố gắng hết mình trong các tiết mục biểu diễn.

Hoạt động Phật sự 🞄 10/6/2022

Với mong muốn mang đến cho các bậc phụ huynh và khóa sinh có một chương trình ý nghĩa, các Phật tử và thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đều rất hoan hỉ, cố gắng hết mình trong các tiết mục biểu diễn.

10 đôi bạn trẻ hạnh phúc trong Lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 08/6/2022

Khi tổ chức Lễ Hằng thuận tại chùa, ngoài những nghi thức chúc phúc lành, tân lang, tân nương còn được quý Thầy chia sẻ những lời Phật dạy về đạo lý vợ chồng, về đạo hiếu và trách nhiệm của người con đối với cha mẹ,...

Hoạt động Phật sự 🞄 08/6/2022

Khi tổ chức Lễ Hằng thuận tại chùa, ngoài những nghi thức chúc phúc lành, tân lang, tân nương còn được quý Thầy chia sẻ những lời Phật dạy về đạo lý vợ chồng, về đạo hiếu và trách nhiệm của người con đối với cha mẹ,...

Đông đảo nhân dân, Phật tử về chùa Ba Vàng thọ nhận Bát Quan Trai Giới ngày 08/5/Nhâm Dần

Hoạt động Phật sự🞄 06/6/2022

Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng Bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức

Hoạt động Phật sự 🞄 06/6/2022

Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng Bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức

Chư Tăng hồi hướng phúc báu cho các Phật tử đặt bát cúng dường mùa tự tứ

Hoạt động Phật sự🞄 03/6/2022

Hứa khả cho tâm thành của các Phật tử, chư Tăng đã thọ nhận sự đặt bát cúng dường của CLB Cúc Vàng trong mùa an cư và hồi hướng phúc lành đến cho các chúng sinh trong cõi tâm linh được thỉnh mời được tăng trưởng phúc báu

Hoạt động Phật sự 🞄 03/6/2022

Hứa khả cho tâm thành của các Phật tử, chư Tăng đã thọ nhận sự đặt bát cúng dường của CLB Cúc Vàng trong mùa an cư và hồi hướng phúc lành đến cho các chúng sinh trong cõi tâm linh được thỉnh mời được tăng trưởng phúc báu

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng họp bàn công tác chuẩn bị khóa tu mùa hè 2022

Hoạt động Phật sự🞄 02/6/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đại diện chư Tăng và các Phật tử hiện đang chịu trách nhiệm công việc của các ban trong chùa đã có buổi họp bàn về công tác chuẩn bị khóa tu mùa hè năm 2022.

Hoạt động Phật sự 🞄 02/6/2022

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, đại diện chư Tăng và các Phật tử hiện đang chịu trách nhiệm công việc của các ban trong chùa đã có buổi họp bàn về công tác chuẩn bị khóa tu mùa hè năm 2022.

Chùa Ba Vàng tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp 01/6

Hoạt động Phật sự🞄 01/6/2022

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tham dự chương trình “Phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2022” tại khu 5B, phường Quang Trung, TP. Uông Bí.

Hoạt động Phật sự 🞄 01/6/2022

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tham dự chương trình “Phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2022” tại khu 5B, phường Quang Trung, TP. Uông Bí.