trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Lễ cầu siêu vong linh thai nhi - các bài viết về Lễ cầu siêu vong linh thai nhi, tin tức Lễ cầu siêu vong linh thai nhi

Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần

Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/7/2022

646 Lượt xem