trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Bảy, 01/4/2023

tức 11/2 Quý Mão
Lễ dâng phẩm vật cúng dường - các bài viết về Lễ dâng phẩm vật cúng dường, tin tức Lễ dâng phẩm vật cúng dường

Sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Lễ dâng phẩm vật cúng dường

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi "Lễ dâng phẩm vật cúng dường" nhân ngày sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngày 11/11/Nhâm Dần (tức ngày 04/12/2022)

Sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Lễ dâng phẩm vật cúng dường

Sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Lễ dâng phẩm vật cúng dường

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi "Lễ dâng phẩm vật cúng dường" nhân ngày sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngày 11/11/Nhâm Dần (tức ngày 04/12/2022)

04/12/2022

35 Lượt xem