trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Lễ dâng y chùa ba vàng - các bài viết về Lễ dâng y chùa ba vàng, tin tức Lễ dâng y chùa ba vàng

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

14/5/2022

79 Lượt xem