trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Chủ Nhật, 25/7/2021

tức 16/6 Tân Sửu
lễ giải duyên âm - các bài viết về lễ giải duyên âm, tin tức lễ giải duyên âm