trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
lễ hóa giải oan gia trái chủ - các bài viết về lễ hóa giải oan gia trái chủ, tin tức lễ hóa giải oan gia trái chủ

Cách thức làm lễ hóa giải oan gia trái chủ

Con chào Thầy ạ! Con muốn hỏi cách thức làm lễ giải nghiệp oan gia trái chủ như thế nào ạ? Xin Thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn Thầy ạ.

Cách thức làm lễ hóa giải oan gia trái chủ

Cách thức làm lễ hóa giải oan gia trái chủ

Con chào Thầy ạ! Con muốn hỏi cách thức làm lễ giải nghiệp oan gia trái chủ như thế nào ạ? Xin Thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn Thầy ạ.

26/6/2021

538 Lượt xem