trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng - các bài viết về Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng, tin tức Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng

Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng - Xuân Quý Mão 2023, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng - Xuân Quý Mão 2023, ngày 08/01/Quý Mão

Lễ khai hội xuân Chùa Ba Vàng - Xuân Quý Mão 2023, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

29/01/2023

57 Lượt xem