trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
lễ phả độ gia tiên - các bài viết về lễ phả độ gia tiên, tin tức lễ phả độ gia tiên

Làm lễ phả độ gia tiên tại chùa có cần sớ không?

Con muốn làm lễ phả độ gia tiên tại chùa thì con có phải làm sớ không? Và có phải ghi rõ họ tên các hương linh không, hay chỉ bạch...

Làm lễ phả độ gia tiên tại chùa có cần sớ không?

Làm lễ phả độ gia tiên tại chùa có cần sớ không?

Con muốn làm lễ phả độ gia tiên tại chùa thì con có phải làm sớ không? Và có phải ghi rõ họ tên các hương linh không, hay chỉ bạch...

27/6/2021

184 Lượt xem