trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Lễ sám hối cuối năm - các bài viết về Lễ sám hối cuối năm, tin tức Lễ sám hối cuối năm

Lễ sám hối cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ sám hối cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Lễ sám hối cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/01/2023

66 Lượt xem