trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Lễ sám hối cuối năm - các bài viết về Lễ sám hối cuối năm, tin tức Lễ sám hối cuối năm

Lễ sám hối cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ sám hối cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Lễ sám hối cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/01/2023

49 Lượt xem