trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
lời thế - các bài viết về lời thế, tin tức lời thế

Tai họa của lời thề độc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mẹ con nói nếu chết mẹ sẽ không đi một mình và mẹ rất hận con, trong khi đó con với mẹ con đang sống rất bình thường với nhau, không vấn đề gì cả. Mẹ con phát nguyện ra như thế thì có làm sao không ạ?

Tai họa của lời thề độc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tai họa của lời thề độc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mẹ con nói nếu chết mẹ sẽ không đi một mình và mẹ rất hận con, trong khi đó con với mẹ con đang sống rất bình thường với nhau, không vấn đề gì cả. Mẹ con phát nguyện ra như thế thì có làm sao không ạ?

09/11/2022

250 Lượt xem