trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
lòng tin - các bài viết về lòng tin, tin tức lòng tin

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

19/05/2021

24 Lượt xem

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Trẻ nhỏ biết xả thí, sớt bát cúng dường chư Tăng – quả phước thù thắng cho hôm nay và mai sau

Trẻ nhỏ biết xả thí, sớt bát cúng dường chư Tăng – quả phước thù thắng cho hôm nay và mai sau

Khất thực🞄 28/06/2020

Rất nhiều cha mẹ Phật tử với mong mỏi các con của mình có lòng tin kính Tam Bảo, được làm các việc thiện...rất nhiều trẻ em sớt bát cúng dường chư Tăng...

Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu

Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu

Pháp thoại theo chủ đề🞄 20/04/2020

Video “Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, chúng ta sẽ có thêm lòng tin vào...

Người con Phật vùng Tây Bắc hạnh phúc khi được đón nhận lời Pháp nhũ từ nơi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Người con Phật vùng Tây Bắc hạnh phúc khi được đón nhận lời Pháp nhũ từ nơi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Hoạt động Phật sự🞄 07/04/2020

Nghe được tin Sư Phụ sẽ giảng Pháp trực tuyến trong lòng con bồi hồi và xúc động vô cùng...Màn hình bật sáng, trong lòng con nôn nao, xúc động khó tả...

Lòng tin là mẹ của công đức đưa chúng sinh tiến đạo

Lòng tin là mẹ của công đức đưa chúng sinh tiến đạo

Bài viết🞄 14/03/2020

Việc gieo trồng và vun đắp hạt giống lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo là vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi chúng ta. Đặc biệt là người...

Người có lòng tin bất thoái chuyển chắc chắn sẽ được Phật gia hộ

Người có lòng tin bất thoái chuyển chắc chắn sẽ được Phật gia hộ

Pháp thoại theo chủ đề🞄 27/02/2020

Người Phật tử muốn tiến tu thì cần phải có tín tâm đối với Tam Bảo. Nếu ai có lòng tin bất thoái với Phật thì sẽ được lợi ích nhiều trong việc tu tập...

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Tu tập 🞄 29/01/2020

Người xuất gia làm tròn hiếu đạo bằng việc trao dồi giới đức, tịnh tu phẩm hạnh của mình, kiến tạo phước đức cho đời đem lại cho cha mẹ lòng chính tín...

Kinh Lợi ích của lòng tin

Kinh Lợi ích của lòng tin

Kinh Nikaya giảng giải🞄 08/12/2019

Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin...

Người Cày Ruộng | Phẩm Bố Thí Và Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Người Cày Ruộng | Phẩm Bố Thí Và Cúng Dường - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc. Như vậy cày ruộng này, đưa đến quả bất tử, sau khi cày ruộng này, mọi đau khổ được thoát.

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện - kinh Nikaya

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 11/09/2019

Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích,...

Lòng tin là tài sản tối thượng - kinh Nikaya

Lòng tin là tài sản tối thượng - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 02/09/2019

Này Sa môn: “Cái gì đối với người, là tài sản tối tối thượng? Cái gì khéo hành trì, đem lại chơn an lạc? Cái gì giữa các vị, là vị ngọt tối thượng?

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Biểu hiện của lòng tin - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 01/09/2019

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo:Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin.

Bài học quý về niềm tin trong cuộc sống từ câu chuyện gia đình ông Bà La Môn

Bài học quý về niềm tin trong cuộc sống từ câu chuyện gia đình ông Bà La Môn

Hoạt động Phật sự🞄 26/08/2019

“Sống ở trên đời không thể thiếu niềm tin trong cuộc sống. Bởi đó là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong mỗi con người. Từ lòng tin đó mới sinh ra yêu thương,

Pháp Thoại: Tam Tư Lương Tịnh Độ Giảng Trạch - Tư Lương "NGUYỆN"

Pháp Thoại: Tam Tư Lương Tịnh Độ Giảng Trạch - Tư Lương "NGUYỆN"

Pháp thoại theo chủ đề🞄 16/06/2019

Để vãng sinh về tịnh độ, ngoài tư lương TÍN và tư lương HẠNH thì tư lương NGUYỆN cũng rất là quan trọng. Vì nó thể hiện lòng mong muốn của chúng ta.

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phật Sự Nhiệm Kỳ I (2012-2017)

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phật Sự Nhiệm Kỳ I (2012-2017)

Hoạt động Phật sự🞄 01/11/2017

Ban thông tin truyền thông Trung Ương GHPGVN long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phật sự Nhiệm kỳ I (2012-2017)

Chư Tăng, Ni Chùa Ba Vàng Thọ Nhận Sự Đặt Bát Cúng Dường

Chư Tăng, Ni Chùa Ba Vàng Thọ Nhận Sự Đặt Bát Cúng Dường

Khất thực🞄 22/10/2017

Sáng ngày 21/10/2017, với lòng tín kính ba ngôi Tam Bảo, các Phật tử đạo tràng Từ Tâm đã cầu thỉnh đặt bát cúng dường chư Tăng, ni Chùa Ba Vàng.

Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Hồng Vận Đặt Bát Cúng Dường Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Hồng Vận Đặt Bát Cúng Dường Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 30/09/2017

Với lòng kính tín Tam Bảo,ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khách Sạn Hồng Vận cung thỉnh chư Tăng quang lâm về công ty để được đặt bát cúng dường trai viên...

Lễ Hằng Thuận Nơi Cửa Phật

Lễ Hằng Thuận Nơi Cửa Phật

Hoạt động Phật sự🞄 14/03/2017

Sáng ngày 13/3/2017 trong tiết trời mùa xuân, chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ hằng thuận cho 2 đôi bạn trẻ có lòng tín kính Tam Bảo...

Thầy Trụ Trì Chia Sẻ Giáo Lý Phật Pháp Với Phật Tử Tại Lào Cai

Thầy Trụ Trì Chia Sẻ Giáo Lý Phật Pháp Với Phật Tử Tại Lào Cai

Hoạt động Phật sự🞄 05/07/2014

Thầy mong cho quý Phật tử đầy đủ lòng tin vào Tam Bảo, giữ gìn chánh pháp, thực hành chính pháp và luôn giữ tinh thần thiết tha cầu pháp