trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
lòng từ bi - các bài viết về lòng từ bi, tin tức lòng từ bi

Trừ bỏ tâm ác hại, nuôi dưỡng lòng từ bi

Trừ bỏ tâm ác hại, nuôi dưỡng lòng từ bi. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Trừ bỏ tâm ác hại, nuôi dưỡng lòng từ bi

Trừ bỏ tâm ác hại, nuôi dưỡng lòng từ bi

Trừ bỏ tâm ác hại, nuôi dưỡng lòng từ bi. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

29/01/2022

328 Lượt xem