trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
ngày tết - các bài viết về ngày tết, tin tức ngày tết

Ngày Tết nên kiêng kỵ những điều gì để gặp may mắn cả năm? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Rất nhiều những quan niệm về việc kiêng kỵ trong ngày tết. Tuy nhiên con không thể giữ hết những điều này và cũng không chắc điều nào là đúng điều nào là sai nên mong Thầy chỉ dạy cho con...

Ngày Tết nên kiêng kỵ những điều gì để gặp may mắn cả năm? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày Tết nên kiêng kỵ những điều gì để gặp may mắn cả năm? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Rất nhiều những quan niệm về việc kiêng kỵ trong ngày tết. Tuy nhiên con không thể giữ hết những điều này và cũng không chắc điều nào là đúng điều nào là sai nên mong Thầy chỉ dạy cho con...

23/01/2022

212 Lượt xem