trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
ngày Thầy thuốc Việt Nam - các bài viết về ngày Thầy thuốc Việt Nam, tin tức ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kinh Lương Y và lời chúc của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dành cho y bác sĩ nhân ngày 27/2

Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã gửi lời kính chúc mừng tới các thầy thuốc, các y bác sĩ. Đồng thời, Sư Phụ cũng từ bi đọc bốn Pháp thành tựu...

Kinh Lương Y và lời chúc của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dành cho y bác sĩ nhân ngày 27/2

Kinh Lương Y và lời chúc của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dành cho y bác sĩ nhân ngày 27/2

Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã gửi lời kính chúc mừng tới các thầy thuốc, các y bác sĩ. Đồng thời, Sư Phụ cũng từ bi đọc bốn Pháp thành tựu...

27/02/2021

348 Lượt xem