trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
nguồn gốc lễ Vu Lan - các bài viết về nguồn gốc lễ Vu Lan, tin tức nguồn gốc lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan gọi là lễ Giải đảo huyền, là cứu nạn bị treo ngược trong địa ngục, mà nói chung là cứu cái khổ cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục....

Lễ Vu Lan là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan gọi là lễ Giải đảo huyền, là cứu nạn bị treo ngược trong địa ngục, mà nói chung là cứu cái khổ cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục....

26/7/2020

22 Lượt xem

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan bồn

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan bồn

Bài viết🞄 08/8/2019

Vu Lan còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm, lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống...