trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Tuổi trẻ Ba Vàng đón xuân Tân Sửu" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 05/12 Canh Tý
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Hai, 18/01/2021

tức 6/12 Canh Tý
nhân duyên bệnh tật - các bài viết về nhân duyên bệnh tật, tin tức nhân duyên bệnh tật

Hiểu về nhân duyên nghiệp quả của bệnh tật

Bệnh tật của chúng ta là do nghiệp, duyên gây nên. Bên cạnh việc tu tập để chuyển nghiệp, chúng ta cần phải tránh những duyên xấu để không bị mắc bệnh...

Hiểu về nhân duyên nghiệp quả của bệnh tật

Hiểu về nhân duyên nghiệp quả của bệnh tật

Bệnh tật của chúng ta là do nghiệp, duyên gây nên. Bên cạnh việc tu tập để chuyển nghiệp, chúng ta cần phải tránh những duyên xấu để không bị mắc bệnh...

18/01/2021

0 Lượt xem

4 nhân duyên của bệnh tật và phương pháp chuyển hóa

4 nhân duyên của bệnh tật và phương pháp chuyển hóa

Học pháp thường kỳ🞄 28/11/2019

Người đời có câu: “Có sức khỏe là có tất cả”. Khi đau yếu, bệnh tật thì tiền bạc, danh vọng, địa vị cũng trở nên vô nghĩa.

Nhân duyên của bệnh tật - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nhân duyên của bệnh tật - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại theo chủ đề🞄 17/11/2019

Chúng ta sinh ra trong đời, người khỏe cũng như người yếu, ít nhiều ai cũng có thể ốm đau, mắc bệnh. Vậy theo góc nhìn đạo Phật, nhân duyên của bệnh tật...