trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
nhân duyên giàu nghèo - các bài viết về nhân duyên giàu nghèo, tin tức nhân duyên giàu nghèo

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Theo lời Đức Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Để biết được nhân duyên giữa giàu và nghèo, kính mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây...

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Theo lời Đức Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Để biết được nhân duyên giữa giàu và nghèo, kính mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây...

07/05/2021

79 Lượt xem

Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo - Kinh Nikaya Giảng Giải

Nhân Duyên Của Giàu Và Nghèo - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 17/11/2019

Là người có phúc báu thì sẽ có tài sản.Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rõ về nhân duyên của giàu và nghèo. Vậy nhân duyên đó là gì?

Nhân duyên của giàu nghèo - kinh Nikaya

Nhân duyên của giàu nghèo - kinh Nikaya

Văn kinh🞄 04/09/2019

Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn? Này Thanh niên, hãy nghe...

Pháp Thoại: Nhân Duyên Của Giàu - Nghèo

Pháp Thoại: Nhân Duyên Của Giàu - Nghèo

Pháp thoại theo chủ đề🞄 19/06/2019

Có người vừa sinh ra đã giàu, lại có những người làm việc không ngơi tay mà cuối đời họ vẫn phải sống trong cảnh nghèo túng? Tại sao lại như vậy?