trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 27/02/2021

tức 16/1 Tân Sửu

Nhân duyên thù thắng khởi sinh trong đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên chùa Ba Vàng năm 2020

Chia sẻ :

Chia sẻ :

“Như chúng ta đã biết, thân quyến chúng ta bỏ báo thân mấy ai được sinh vào cảnh giới lành. Như trong kinh Phật dạy, đa phần đọa lạc, nhất là vào cõi ngạ quỷ. Trong cõi ngạ quỷ, mình gọi là cô hồn, ma đói, ma khát thì các vong linh rất mong mỏi thân quyến cúng cho họ, làm phước cho họ. Nhất là việc cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường đến chúng Tăng, hồi hướng phước cho họ là việc hết sức lợi ích. Chúng ta cúng thí cho các vong linh trong tiết Vu Lan tháng 7 này thì các vong linh sẽ được về thọ thực theo duyên phước của mình, hưởng phần do thân quyến cúng thí” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.
Vì vậy, để nhân dân, Phật tử có dịp được tri ân, đền ân đến ông bà, tiên tổ đã khuất, nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh chùa Ba Vàng tổ chức trực tuyến lễ Cầu siêu phả độ gia tiên và thiết lập tế đàn cúng thí thực cầu siêu độ cho vong linh gia tiên tiền tổ của quý Phật tử, cũng như cho các vong hồn có nhân duyên với Pháp hội tối ngày 08/7/Canh Tý (tức 26/8/2020).

Sư Phụ cùng chư Tăng niêm hương bạch Phật tác lễ cầu siêu cho các hương linh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng niêm hương bạch Phật tác lễ cầu siêu cho các hương linh

Chư Tăng chùa Ba Vàng đại diện hàng Phật tử dâng lời bạch Phật

Hình ảnh chư Tăng trang nghiêm hướng về Tam Bảo trong buổi lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên - lễ báo đền ân đức của cha mẹ trong hiện kiếp này và cha mẹ nhiều kiếp cùng với gia tiên tiền tổ, người thân quyến thuộc

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên - lễ báo đền ân đức của cha mẹ trong hiện kiếp này và cha mẹ nhiều kiếp cùng với gia tiên tiền tổ, người thân quyến thuộc

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh của lễ cầu siêu

Dưới sự chỉ dạy của chư Tăng và với sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ của các Phật tử đang tu học tại chùa, đàn tràng cầu siêu trong mùa Vu Lan 2020 vô cùng trang nghiêm và tố hảo. Nương đức Tam Bảo, Sư Phụ cùng chư Tăng đã khai thị các hương linh đủ duyên về trong Pháp hội hiểu được tội nghiệp của mình, từ đó được sám hối, xả bỏ chấp trước nơi xác thân, tài sản, thân bằng quyến thuộc, hóa giải những hận thù, oán kết, để trở về nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ.

Đàn lễ cúng thí thực trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng

Đàn lễ cúng thí thực trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng

Hương hoa, phẩm vật được dâng cúng trong buổi Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Hương hoa, phẩm vật được dâng cúng trong buổi Lễ Cầu siêu

Nhân duyên thù thắng của các hương linh có mặt trong đàn tràng

#1 Được quy y Tam Bảo - Nhân duyên khó gặp

Trong buổi lễ, Sư Phụ khai thị cho các hương linh được sám hối và quy y Tam Bảo: “Này các hương linh, chư Tăng đã vì chư vị sám hối cho rồi, nay nơi thân chư vị, tâm chư vị đã được phần thanh tịnh. Chư Tăng sẽ vì các vị mà truyền Pháp quy y Tam Bảo. Đây là nhân duyên thù thắng trong vô lượng kiếp, không dễ gì chư vị có duyên được với Tam Bảo. Phật Pháp thật là khó gặp, hôm nay đủ duyên lành, các vị về đây hãy nhất tâm quy hướng Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo; gọi là quy y Tam Bảo. Quy là hướng về, y là nương tựa. Hết thảy chư hương linh hướng về nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, Tam Bảo là ruộng phước điền tối thượng, là chỗ trở về cho hết thảy chúng sinh, là thể tính thanh tịnh của tất cả các chúng sinh, là chỗ duy nhất cho chúng sinh nương tựa để thoát khỏi luân hồi khổ đau này. Cho nên hết thảy các hương linh hôm nay hãy nhất tâm chí thành. Các hương linh đã chịu khổ bao nhiêu ngày tháng trong kiếp ngạ quỷ cô hồn mới biết rằng nhân quả chẳng sai”.

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Theo lời khai thị của Sư Phụ, các hương linh đã phải chịu khổ trong cảnh giới ngạ quỷ, vậy nên buổi lễ cầu siêu chính là duyên lành để các hương linh được nương tựa Tam Bảo, từ đó có cơ hội được thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đau khổ và luân hồi sinh tử. Sau khi tác lễ quy y, Sư Phụ đặt Pháp danh cho các vong linh là Tịnh Đức. Với ý nghĩa “Tịnh” là trong sạch, “Đức” là đức lành, Sư Phụ mong mỏi các hương linh tu đức trong sạch, tất cả những Pháp bất thiện: tham, sân, si, kiêu mạn làm ô nhiễm tâm cần phải tránh xa.

#2 Được phát Bồ đề tâm nguyện - Hạt giống lành cho nhiều kiếp về sau

Sư Phụ khai thị cho các vong linh về tâm Bồ đề: “Tâm Bồ đề là tâm rất cao quý. Các hương linh có thể từ vô lượng kiếp đến nay chưa được phát tâm Bồ đề cho nên mãi mãi trôi lăn, không có duyên gặp được chánh Pháp. Hôm nay có duyên rồi thì hết thảy hãy phát tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm cầu thành Phật, tâm độ tận chúng sinh. Dẫu các hương linh còn mang thân rất đau khổ nhưng hãy phát tâm rộng lớn, dũng mãnh trong ngày hôm nay. Trong một lần thôi, phát được tâm này cũng vô cùng quý báu, cũng là hạt giống lành cho nhiều kiếp về sau”.

>>> Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Như vậy, trong đại lễ Cầu siêu phả độ gia tiên, các hương linh đang chịu cảnh khổ của cõi ngạ quỷ đã được gieo hạt giống thành Phật trong nhiều kiếp về sau.
Sau đó, Sư Phụ giao công hạnh Bồ đề để các vong linh được tích lũy phước báu. Thứ nhất là tâm biết ơn và đền ơn, ơn Tam Bảo, ơn chúng Tăng, ơn tất cả những người đã giúp các vong linh được được tốt đẹp trong đời. Thứ hai là nương tựa học theo chánh Pháp, nghiêm trì giới luật của Đức Phật. Thứ ba, Sư Phụ khuyên các vong linh nên phát tâm hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho chính Pháp, hộ trì cho những ai bảo vệ chính Pháp để giáo Pháp của Đức Như Lai còn mãi ở thế gian giúp chúng sinh bớt khổ đau, đọa lạc.
Tiếp tục buổi lễ, Sư Phụ cũng hướng dẫn cho các Phật tử, thiện nam, tín nữ đang theo dõi trực tuyến tụng kinh “Đạo mẫu phụ báo trọng ân” và dành khoảng thời gian lắng lòng để nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Từ đó sinh khởi tâm hiếu, tâm thiện lành và hồi hướng phước báu đến cha mẹ.

Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên đã khép lại trong niềm hoan hỷ của nhân dân Phật tử. Mong cho tất cả chúng sinh, các vong linh có nhân duyên với Pháp hội đều được hóa giải oán kết, xả bỏ lầm mê chấp trước, tội chướng ác nghiệp được tiêu trừ, phát tâm giác tỉnh, xa rời đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sớm được sinh về nơi cõi giới an vui, gặp Tam Bảo tu hành thoát khổ.

Hạnh Duyên

Các bài nên xem:

Chia sẻ :
Chia sẻ :

Xem thêm

Đầu xuân năm mới - chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ, quốc thái dân an

Đầu xuân năm mới - chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ, quốc thái dân an

Hoạt động phật sự🞄 26/02/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Phật tử tại các đạo tràng không thể về chùa...chư Tăng Ni, Phật tử tu tập cấm túc tại chùa luân phiên nhau tán tụng kinh Dược Sư...

Đầu xuân năm mới - chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ, quốc thái dân an

Hoạt động phật sự 🞄 26/02/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Phật tử tại các đạo tràng không thể về chùa...chư Tăng Ni, Phật tử tu tập cấm túc tại chùa luân phiên nhau tán tụng kinh Dược Sư...

Tứ chúng chùa Ba Vàng nhất tâm thực hành pháp sám hối - ngày 14/01/Tân Sửu

Tứ chúng chùa Ba Vàng nhất tâm thực hành pháp sám hối - ngày 14/01/Tân Sửu

Hoạt động phật sự🞄 26/02/2021

Ngày 14/01/Tân Sửu, chùa Ba Vàng đã tổ chức buổi lễ sám hối trực tuyến để nhân dân Phật tử thập phương ở xa vẫn có thể hướng tâm tham dự tu tập tại tư gia của mình...

Tứ chúng chùa Ba Vàng nhất tâm thực hành pháp sám hối - ngày 14/01/Tân Sửu

Hoạt động phật sự 🞄 26/02/2021

Ngày 14/01/Tân Sửu, chùa Ba Vàng đã tổ chức buổi lễ sám hối trực tuyến để nhân dân Phật tử thập phương ở xa vẫn có thể hướng tâm tham dự tu tập tại tư gia của mình...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết 🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết 🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Vang rền trống Pháp đầu năm mới trên non thiêng Thành Đẳng

Vang rền trống Pháp đầu năm mới trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự🞄 21/02/2021

Các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hơn 200 đạo tràng chùa Ba Vàng tha thiết cầu thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, truyền trao Chính Pháp....

Vang rền trống Pháp đầu năm mới trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự 🞄 21/02/2021

Các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hơn 200 đạo tràng chùa Ba Vàng tha thiết cầu thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tiếp tục hạnh nguyện độ sinh, truyền trao Chính Pháp....

Khai đàn Dược Sư đầu xuân Tân Sửu - nguyện cầu thập phương pháp giới đồng được tiêu tai diên thọ

Khai đàn Dược Sư đầu xuân Tân Sửu - nguyện cầu thập phương pháp giới đồng được tiêu tai diên thọ

Hoạt động phật sự🞄 21/02/2021

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức nội bộ Chương trình “Lễ khai đàn Dược Sư xuân Tân Sửu năm 2021” trực tuyến...

Khai đàn Dược Sư đầu xuân Tân Sửu - nguyện cầu thập phương pháp giới đồng được tiêu tai diên thọ

Hoạt động phật sự 🞄 21/02/2021

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức nội bộ Chương trình “Lễ khai đàn Dược Sư xuân Tân Sửu năm 2021” trực tuyến...

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Hoạt động phật sự🞄 19/02/2021

Với lòng khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Thế Tôn và sự từ bi của Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng mà các Phật tử vẫn có thể thọ nhận giới Bát Quan Trai qua mạng trực tuyến...

Ngày thọ nhận Bát quan trai giới đầu tiên của năm Tân Sửu

Hoạt động phật sự 🞄 19/02/2021

Với lòng khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Thế Tôn và sự từ bi của Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng mà các Phật tử vẫn có thể thọ nhận giới Bát Quan Trai qua mạng trực tuyến...

Tưởng nhớ ân đức đấng Từ Phụ - Sư Phụ và chư Tăng chiêm bái Xá Lợi Phật

Tưởng nhớ ân đức đấng Từ Phụ - Sư Phụ và chư Tăng chiêm bái Xá Lợi Phật

Hoạt động phật sự🞄 17/02/2021

Nơi vườn xuân tâm linh ngập tràn sắc hoa trong khuôn viên bổn tự Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đã chiêm bái, dâng hoa cúng dường, đảnh lễ xá lợi kim thân Đức Thế Tôn...

Tưởng nhớ ân đức đấng Từ Phụ - Sư Phụ và chư Tăng chiêm bái Xá Lợi Phật

Hoạt động phật sự 🞄 17/02/2021

Nơi vườn xuân tâm linh ngập tràn sắc hoa trong khuôn viên bổn tự Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đã chiêm bái, dâng hoa cúng dường, đảnh lễ xá lợi kim thân Đức Thế Tôn...

Ấm áp tình nghĩa thầy trò chốn thiền môn nhân dịp đầu xuân năm mới

Ấm áp tình nghĩa thầy trò chốn thiền môn nhân dịp đầu xuân năm mới

Hoạt động phật sự🞄 17/02/2021

Trong không gian ngập tràn sắc xuân trên non thiêng Thành Đẳng, sau khi buổi lễ khánh tuế Sư Phụ kết thúc, Sư Phụ và chư Tăng đã có một chuyến “du xuân” đầu năm...

Ấm áp tình nghĩa thầy trò chốn thiền môn nhân dịp đầu xuân năm mới

Hoạt động phật sự 🞄 17/02/2021

Trong không gian ngập tràn sắc xuân trên non thiêng Thành Đẳng, sau khi buổi lễ khánh tuế Sư Phụ kết thúc, Sư Phụ và chư Tăng đã có một chuyến “du xuân” đầu năm...

Nhớ nghĩa ân sư - tứ chúng Ba Vàng khánh tuế Sư Phụ dịp đầu xuân Tân Sửu

Nhớ nghĩa ân sư - tứ chúng Ba Vàng khánh tuế Sư Phụ dịp đầu xuân Tân Sửu

Hoạt động phật sự🞄 17/02/2021

Hòa trong niềm tri ân và đền ân, ngay từ sáng mùng 1, chư Tăng Ni và Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa Ba Vàng đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để dâng lên Sư Phụ lời khánh tuế...

Nhớ nghĩa ân sư - tứ chúng Ba Vàng khánh tuế Sư Phụ dịp đầu xuân Tân Sửu

Hoạt động phật sự 🞄 17/02/2021

Hòa trong niềm tri ân và đền ân, ngay từ sáng mùng 1, chư Tăng Ni và Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa Ba Vàng đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để dâng lên Sư Phụ lời khánh tuế...

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Hoạt động phật sự🞄 13/02/2021

Trong niềm thành kính tri ân, nhân ngày cuối cùng của năm Canh Tý các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng nghìn Phật tử chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ...

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Hoạt động phật sự 🞄 13/02/2021

Trong niềm thành kính tri ân, nhân ngày cuối cùng của năm Canh Tý các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng nghìn Phật tử chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ...

Trang nghiêm thời khóa sám hối cuối năm trên đỉnh thiêng Thành Đẳng

Trang nghiêm thời khóa sám hối cuối năm trên đỉnh thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự🞄 13/02/2021

Với lòng bi mẫn, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ sám hối cuối năm trực tuyến để nhân dân, Phật tử có thể hướng tâm tham gia khóa lễ...

Trang nghiêm thời khóa sám hối cuối năm trên đỉnh thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự 🞄 13/02/2021

Với lòng bi mẫn, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ, chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ sám hối cuối năm trực tuyến để nhân dân, Phật tử có thể hướng tâm tham gia khóa lễ...

Bánh chưng - linh hồn của mâm Tết cổ truyền

Bánh chưng - linh hồn của mâm Tết cổ truyền

Hoạt động phật sự🞄 11/02/2021

Với mong muốn giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, tại gia đình mình, các Phật tử chùa Ba Vàng đã cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Vừa gói bánh, cả gia đình vừa kể...

Bánh chưng - linh hồn của mâm Tết cổ truyền

Hoạt động phật sự 🞄 11/02/2021

Với mong muốn giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, tại gia đình mình, các Phật tử chùa Ba Vàng đã cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Vừa gói bánh, cả gia đình vừa kể...

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp

Hoạt động phật sự🞄 11/02/2021

Chỉ còn ít phút nữa Chương trình “Vui xuân cùng Phật Pháp” sẽ chính thức bắt đầu. Ban Tổ Chức xin gửi Bộ câu hỏi ôn tập để quý Phật tử có thể tham khảo trước...

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp

Hoạt động phật sự 🞄 11/02/2021

Chỉ còn ít phút nữa Chương trình “Vui xuân cùng Phật Pháp” sẽ chính thức bắt đầu. Ban Tổ Chức xin gửi Bộ câu hỏi ôn tập để quý Phật tử có thể tham khảo trước...

Hương sắc mùa xuân trên non thiêng Thành Đẳng

Hương sắc mùa xuân trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự🞄 11/02/2021

Những ngày cận Tết, non thiêng Thành Đẳng như được khoác lên mình bộ đồ xanh tươi mới. Mùi đất trời, mùi cỏ cây hoa lá dịu ngọt rất thơm, hòa quyện trong nắng xuân ấm áp thật say đắm lòng người...

Hương sắc mùa xuân trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự 🞄 11/02/2021

Những ngày cận Tết, non thiêng Thành Đẳng như được khoác lên mình bộ đồ xanh tươi mới. Mùi đất trời, mùi cỏ cây hoa lá dịu ngọt rất thơm, hòa quyện trong nắng xuân ấm áp thật say đắm lòng người...

Chùa Ba Vàng - Sắc xuân ngập tràn trên non thiêng Thành Đẳng

Chùa Ba Vàng - Sắc xuân ngập tràn trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự🞄 08/02/2021

Với tinh thần phụng sự Tam Bảo, những đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử đang tu tập cấm túc tại Chùa đã tô điểm cho chốn non thiêng Ba Vàng ngập tràn sắc xuân...

Chùa Ba Vàng - Sắc xuân ngập tràn trên non thiêng Thành Đẳng

Hoạt động phật sự 🞄 08/02/2021

Với tinh thần phụng sự Tam Bảo, những đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử đang tu tập cấm túc tại Chùa đã tô điểm cho chốn non thiêng Ba Vàng ngập tràn sắc xuân...

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động phật sự🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động phật sự 🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14/12/Canh Tý

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14/12/Canh Tý

Thông Báo🞄 26/01/2021

Thông báo chương trình trực tuyến Ngày 14/12/Canh Tý (tức 26/01/2021)...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14/12/Canh Tý

Thông Báo 🞄 26/01/2021

Thông báo chương trình trực tuyến Ngày 14/12/Canh Tý (tức 26/01/2021)...