trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Cầu cho người chết được siêu thoát nên làm như nào?

12/7/2022

Cầu siêu là việc giúp cho những thân nhân đã quá vãng như gia tiên, tiền tổ hoặc những hương linh cô hồn ngạ quỷ trong cõi tâm linh

12/7/2022

-
aa
+

Cầu siêu là việc làm để bày tỏ lòng thương tưởng, tâm biết ơn đối với những người đã mất, là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về cầu siêu và lợi ích của lễ cầu siêu là gì.

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc ấy.

Cầu siêu là gì?

“Cầu” là về tâm mong cầu của chúng ta, “siêu” là vượt lên, thoát ra hay có thể hiểu là thăng tiến cao hơn. “Cầu siêu” là việc giúp cho những thân nhân đã quá vãng như gia tiên, tiền tổ hoặc những hương linh hương linh có oán kết trong cõi tâm linh của chúng ta được thoát khỏi những cảnh giới đau khổ, được thăng lên những cảnh giới tốt lành hơn.

 Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Lợi ích của việc cầu siêu

Đức Phật dạy rằng nếu chúng sinh nào chưa đắc được thánh quả, sau khi chết sẽ tái sinh vào sáu cõi như sau: Thứ nhất là cõi người - như cõi chúng ta đang hiện diện, thứ hai là cõi thần Atula - là những vị thần cũng có những phước báu, những oai lực nhất định; thứ ba là cõi trời. Đối với ba cõi này nhà Phật gọi là ba cõi lành. Kế đó, chúng sinh sau khi bỏ mạng có thể bị tái sinh vào ba cõi ác. Thứ nhất là cõi súc sinh. Thứ hai là cõi ngạ quỷ hay còn gọi là cõi hương linh. Cõi khổ cuối cùng là cõi địa ngục. Đối với những người khi còn sống, họ không biết tích tập phước thiện, thường làm các việc ác, thì có thể bị đọa vào ba cõi khổ trên.

Ở trong cõi tâm linh những chúng sinh trong ba cõi khổ có thể bị chịu cái khổ của đói khát, bị lạnh, bị đâm chém, bị tra tấn hành hạ khốc liệt, không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi chúng ta làm lễ cầu siêu hồi hướng cho họ, họ có thể được sinh lên cảnh giới tốt đẹp hơn.

Sau mỗi khóa lễ cầu siêu, nếu hương linh đang bị đọa, phải chịu những cơn đói trong địa ngục, khi được hưởng phần phúc báu từ người thân hồi hướng, họ có thể sẽ được no đủ hơn hoặc siêu sinh lên cảnh giới ngạ quỷ. “Siêu” không có nghĩa là khi chúng ta tham dự một khóa lễ cầu siêu thì hương linh có thể được sinh lên cõi trời ngay, mà là được sinh lên cảnh giới bớt đau khổ hơn.

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng (Ảnh năm 2021).

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng (Ảnh năm 2021).

Đức Phật có dạy cách để giúp cho người sống cứu được người thân đã chết thoát khỏi cảnh khổ. Trong kinh “Vu Lan Bồn”, với câu chuyện “Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ”, rằng khi còn sống, mẹ tôn giả Mục Kiền Liên đã làm nhiều điều ác nên lúc chết đi bà bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử Phật chứng Thánh quả, Ngài thiền định và thấy cảnh khổ mà mẹ đang sinh sống trong cõi ngạ quỷ. Tôn giả liền dùng thần thông mang cơm đến dâng cho mẹ nhưng vì nghiệp lực của bà quá nặng nên khi bưng bát cơm lên miệng thì bát cơm liền hóa thành than hồng, khiến cho bà không thể thọ dụng được.

Vì rất thương mẹ nên Ngài quay về bạch Phật chỉ cho cách cứu mẹ. Đức Phật dạy: Thần lực của một vị A-la-hán, những vị Thiên Vương và cả những thầy tà ma ngoại đạo cũng không thể làm cho một hương linh siêu thoát khỏi cảnh giới khổ. Vì muốn cứu mẹ, Ngài đã chuẩn bị phẩm vật tứ sự như là ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men hay những vật dụng sinh hoạt hộ độ cho Tăng chúng tu hành, đem những phẩm vật tứ sự đó dâng lên cúng dường chư Tăng nhân ngày tự tứ. Từ sự cúng dường này Ngài phát sinh ra những phước báu giúp cho thân nhân trong cõi Ngạ quỷ được siêu thoát, độ được cho mẹ của mình.

Trong 49 ngày, đối với người mới mất, chúng ta biết làm các việc phước thiện thì có thể hồi hướng cho người mất được tái sinh lên cõi người hoặc cao hơn là cõi trời.

Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ (nguồn ảnh internet)

Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ (nguồn ảnh internet)

Hay trong kinh “Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện”, Đức Phật cũng dạy: “Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả các việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó”.

Việc chúng ta cần phải hiểu khi làm phước, làm thiện và hồi hướng cho người thân thì sẽ sinh ra bảy phần công đức, một phần công đức cho người mất được hưởng, còn lại sáu phần công đức thì những người sống được hưởng. Bởi vậy, cầu siêu cho người đã mất là điều quan trọng, là việc làm duy nhất mà người sống giúp đỡ được cho người mất, vì lợi ích là mang lại phúc báu cho cả kẻ còn và người mất. Khi lên chùa dự lễ cầu siêu với lòng thương tưởng, mong muốn cứu giúp cho thân nhân quá cố chúng ta cũng được tăng trưởng phúc lành.

Trang nghiêm đàn lễ cúng thí cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng.

Trang nghiêm đàn lễ cúng thí cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng.

Giới thiệu đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên và hương linh thai nhi chùa Ba Vàng

1. Đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên

Với mục đích hướng tâm cho toàn thể Phật tử, nhân dân gần xa được thực hành hạnh hiếu theo lời Phật dạy, năm nay, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức Đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên vào ngày 10/7/Nhâm Dần.

Lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên không chỉ hướng cho quý Phật tử tưởng nhớ, báo hiếu đến ân đức của cha mẹ trong kiếp này mà còn hướng cho Phật tử nhớ về ân đức của cha mẹ các kiếp về trước. Trong buổi lễ Cầu siêu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ sám hối và lễ Quy y Tam Bảo cho các hương linh là ông bà, cha mẹ của các Phật tử đang bị đọa lạc trong cảnh giới Địa ngục, ngạ quỷ. Từ đó, họ sẽ được giảm bớt khổ đau và quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng.

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

2. Đại lễ cầu siêu hương linh thai nhi

Đại lễ Cầu siêu hương linh thai nhi tại chùa Ba Vàng được diễn ra vào ngày 19/6 ( Âm lịch) hằng năm.

Trong buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giảng giải về nhân quả, nghiệp báo của việc phá thai và hướng dẫn các tín chủ thực hành lời Phật dạy để sám hối, chuyển hóa tội nghiệp, cũng như khai thị cho hương linh thai nhi hóa giải hận thù với cha với mẹ. Sau đó, chư Tăng tác lễ cầu siêu, hồi hướng cho hương linh thai nhi có nhân duyên về trong pháp hội được thừa hưởng công đức phước báu từ sự cúng dường của tín chủ mà thọ thực no đủ, xả bỏ oán thù, phát khởi tâm Bồ đề, quy y Tam Bảo.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đã thực hiện nghi thức cầu siêu vопg linh thai nhi

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đã thực hiện nghi thức cầu siêu vопg linh thai nhi

Hướng dẫn đăng ký lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Để hiểu rõ hơn về cách thức làm lễ cầu siêu cho người đã mất, quý vị hãy truy cập vào đường link:

https://chuabavang.com/huong-dan-tham-gia-le-cau-sieu-tai-chua-ba-vang-d4875.html

Cầu siêu cho những người đã mất là một trong những việc để thực hành hạnh hiếu nghĩa, biết ơn, là việc làm thiết thực đem lại lợi ích cho chính bản thân mình và hương linh khắp các cõi khổ. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ hiểu hơn về lợi ích quý báu của việc cầu siêu, để thực hành cho nhiều người hơn nữa.

Quý vị hãy cùng theo dõi các kênh trang chùa Ba Vàng để được hiểu thêm những kiến thức tâm linh khác nhé!

Bài liên quan
Xem thêm

Trùng tang liên táng: Nguyên nhân và cách hóa giải giúp gia đình an ổn

Bài viết🞄 22/3/2024

Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con

Bài viết 🞄 22/3/2024

Trùng tang hay trùng tang liên táng gây ra nỗi ám ảnh cho nhiều gia đình, dòng họ khi có người mất. Có nhà đưa tang cha xong thì lần lượt đến tang con

Tại sao làm nhà xong hay gặp hạn? Cách hóa giải để tránh gặp tai họa

Bài viết🞄 20/3/2024

Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...

Bài viết 🞄 20/3/2024

Dân gian quan niệm, “hạn làm nhà” là hiện tượng sau khi xây cất nhà mới thì xảy ra những vấn đề như: sức khỏe đi xuống, kinh tế khó khăn...

Dấu hiệu mộ kết và cách hóa giải để các việc được yên ổn, tốt đẹp

Bài viết🞄 13/3/2024

Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?

Bài viết 🞄 13/3/2024

Mộ kết là hiện tượng tâm linh khiến nhiều người lo sợ. Vậy thực hư hiện tượng này thế nào? Cách xử lý ngôi mộ kết ra sao để gia đình được an ổn, tốt đẹp?

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ

Bài viết🞄 11/3/2024

Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất

Bài viết 🞄 11/3/2024

Tết Thanh minh đã đi sâu vào tiềm thức người dân Việt, thường bắt đầu vào khoảng đầu tháng Ba (Âm lịch), là ngày tưởng nhớ đến người thân đã mất

3 điều cần biết về rằm tháng Giêng: văn khấn, cách bày mâm cúng,...

Bài viết🞄 23/02/2024

Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…

Bài viết 🞄 23/02/2024

Cúng rằm tháng Giêng là một trong các nghi lễ được người Việt chú trọng thực hiện vào dịp đầu xuân, là dịp để nhà nhà sắm sửa mâm cúng dâng tổ tiên…

Hái lộc là gì? Hái lộc đầu năm như thế nào cho đúng, được tài lộc?

Bài viết🞄 27/01/2024

Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...

Bài viết 🞄 27/01/2024

Hái lộc đầu xuân là một trong những truyền thống dịp Tết đến, xuân về của người Việt. Tuy nhiên, có nhiều người hiểu sai về truyền thống tốt đẹp này...

Xuất hành đầu năm là gì? Cách xuất hành để năm mới được bình an

Bài viết🞄 21/01/2024

Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.

Bài viết 🞄 21/01/2024

Chọn hướng tốt, ngày giờ xuất hành để thuận buồm xuôi gió, bình an cả năm là nỗi băn khoăn của nhiều người dân Việt Nam trong dịp Tết đến.

Cúng tạ đất vào ngày nào? Sắm lễ tạ đất mang phúc lành cho gia chủ

Bài viết🞄 16/01/2024

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Bài viết 🞄 16/01/2024

Lễ tạ đất mang ý nghĩa đền ơn những người có ân với mình. Ông cha ta có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Cho nên, nhiều người tin là có các vị thần...

Tuyển tập các bài hát về Tết hay nhất năm 2024

Bài viết🞄 12/01/2024

Những bản nhạc Tết hay nhất dưới đây sẽ góp phần giúp những ngày đầu năm trở nên rộn ràng, vui tươi và ý nghĩa hơn.

Bài viết 🞄 12/01/2024

Những bản nhạc Tết hay nhất dưới đây sẽ góp phần giúp những ngày đầu năm trở nên rộn ràng, vui tươi và ý nghĩa hơn.

Ý nghĩa mừng thọ người cao tuổi và cách để ông bà, cha mẹ sống thọ

Bài viết🞄 12/01/2024

Để lễ mừng thọ trở nên nhiều ý nghĩa, đồng thời biết cách tạo phước giúp ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống thọ; kính mời quý vị đọc bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 12/01/2024

Để lễ mừng thọ trở nên nhiều ý nghĩa, đồng thời biết cách tạo phước giúp ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống thọ; kính mời quý vị đọc bài viết dưới đây.

Tết Nguyên Đán: Ý nghĩa, lịch nghỉ Tết, phong tục Tết cổ truyền

Bài viết🞄 08/01/2024

“Tết Nguyên Đán” có nghĩa là tiết khởi đầu, ngày mới đầu tiên của một năm. “Tết” là nghĩa của chữ “Tiết”, “Nguyên” là khởi nguồn, là bắt đầu, là nguyên...

Bài viết 🞄 08/01/2024

“Tết Nguyên Đán” có nghĩa là tiết khởi đầu, ngày mới đầu tiên của một năm. “Tết” là nghĩa của chữ “Tiết”, “Nguyên” là khởi nguồn, là bắt đầu, là nguyên...

“Tour trải nghiệm” trở về thời Trần độc nhất: Không gian văn hóa độc đáo tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 07/01/2024

Có một nơi mà tôi nghĩ, nếu bạn là người thích trải nghiệm văn hóa thì không nên bỏ lỡ. Đó là không gian văn hóa thời Trần, diễn ra hàng năm tại chùa Ba Vàng.

Bài viết 🞄 07/01/2024

Có một nơi mà tôi nghĩ, nếu bạn là người thích trải nghiệm văn hóa thì không nên bỏ lỡ. Đó là không gian văn hóa thời Trần, diễn ra hàng năm tại chùa Ba Vàng.

Hướng dẫn cách cúng ông Công ông Táo đúng và đơn giản nhất

Bài viết🞄 07/01/2024

Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp. Hướng dẫn chi tiết cách cúng ông Công ông Táo 2024: đồ lễ cúng, bài cúng..

Bài viết 🞄 07/01/2024

Lễ cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp. Hướng dẫn chi tiết cách cúng ông Công ông Táo 2024: đồ lễ cúng, bài cúng..

Hà Myo: Thật xúc động khi hát xẩm về Phật hoàng Trần Nhân Tông!

Bài viết🞄 02/01/2024

Ca sĩ Hà Myo - tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, là một trong những gương mặt trẻ nổi lên nhờ sự phá cách trong âm nhạc, kết hợp dòng nhạc xẩm dân gian...

Bài viết 🞄 02/01/2024

Ca sĩ Hà Myo - tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, là một trong những gương mặt trẻ nổi lên nhờ sự phá cách trong âm nhạc, kết hợp dòng nhạc xẩm dân gian...

Ý nghĩa cây nêu ngày tết và thực hư việc cây nêu đem lại bình an, may mắn

Bài viết🞄 16/12/2023

Năm mới Tết đến, nhiều gia đình thường dựng cây nêu với mong muốn xua đuổi tà ma, mang may mắn, bình an cho gia đình.

Bài viết 🞄 16/12/2023

Năm mới Tết đến, nhiều gia đình thường dựng cây nêu với mong muốn xua đuổi tà ma, mang may mắn, bình an cho gia đình.

Vua Trần Nhân Tông: Những đóng góp vĩ đại của vị vua Phật đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam

Bài viết🞄 09/12/2023

Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...

Bài viết 🞄 09/12/2023

Một con người vừa lên ngôi vua đã đánh bại được đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ; một con người đã đưa thời Trần trở thành thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử;...

Có nên xem bói không? Cách để không cần xem bói mà mọi việc vẫn tốt đẹp

Bài viết🞄 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Bài viết 🞄 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Vua Trần Nhân Tông: Bật mí về cuộc đời và sự nghiệp tu hành có một không hai trong lịch sử

Bài viết🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Bài viết 🞄 04/12/2023

Đức vua Trần Nhân Tông tên húy là Khâm, sinh ngày 11/11/Mậu Ngọ (tức 07/12/1258), là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu...

Nhà trong rừng của sư chùa Ba Vàng: Hé lộ một đời sống kỳ lạ

Bài viết🞄 04/12/2023

Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?

Bài viết 🞄 04/12/2023

Khoảnh khắc leo lên những dãy núi gồ ghề, băng qua nhiều con đường đầy sỏi đá bằng chân trần, tôi thắc mắc sao thời nay lại có nhiều người vào rừng để sống một cách thiếu tiện nghi, không nhà không cửa như vậy?