trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Cầu cho người chết được siêu thoát nên làm như nào?

12/7/2022

Chia sẻ :

Cầu siêu là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Vậy cầu siêu là gì, mời quý vị cùng đọc

12/7/2022

Chia sẻ :

Cầu siêu là việc làm để bày tỏ lòng thương tưởng, tâm biết ơn đối với những người đã mất, là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về cầu siêu và lợi ích của lễ cầu siêu là gì.

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc ấy.

Cầu siêu là gì?

“Cầu” là về tâm mong cầu của chúng ta, “siêu” là vượt lên, thoát ra hay có thể hiểu là thăng tiến cao hơn. “Cầu siêu” là việc giúp cho những thân nhân đã quá vãng như gia tiên, tiền tổ hoặc những vong linh oan gia trái chủ trong cõi tâm linh của chúng ta được thoát khỏi những cảnh giới đau khổ, được thăng lên những cảnh giới tốt lành hơn.

 Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Lợi ích của việc cầu siêu

Đức Phật dạy rằng nếu chúng sinh nào chưa đắc được thánh quả, sau khi chết sẽ tái sinh vào sáu cõi như sau: Thứ nhất là cõi người - như cõi chúng ta đang hiện diện, thứ hai là cõi thần Atula - là những vị thần cũng có những phước báu, những oai lực nhất định; thứ ba là cõi trời. Đối với ba cõi này nhà Phật gọi là ba cõi lành. Kế đó, chúng sinh sau khi bỏ mạng có thể bị tái sinh vào ba cõi ác. Thứ nhất là cõi súc sinh. Thứ hai là cõi ngạ quỷ hay còn gọi là cõi vong linh. Cõi khổ cuối cùng là cõi địa ngục. Đối với những người khi còn sống, họ không biết tích tập phước thiện, thường làm các việc ác, thì có thể bị đọa vào ba cõi khổ trên.

Ở trong cõi tâm linh những chúng sinh trong ba cõi khổ có thể bị chịu cái khổ của đói khát, bị lạnh, bị đâm chém, bị tra tấn hành hạ khốc liệt, không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi chúng ta làm lễ cầu siêu hồi hướng cho họ, họ có thể được sinh lên cảnh giới tốt đẹp hơn.

Sau mỗi khóa lễ cầu siêu, nếu vong linh đang bị đọa, phải chịu những cơn đói trong địa ngục, khi được hưởng phần phúc báu từ người thân hồi hướng, họ có thể sẽ được no đủ hơn hoặc siêu sinh lên cảnh giới ngạ quỷ. “Siêu” không có nghĩa là khi chúng ta tham dự một khóa lễ cầu siêu thì vong linh có thể được sinh lên cõi trời ngay, mà là được sinh lên cảnh giới bớt đau khổ hơn.

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng (Ảnh năm 2021).

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng (Ảnh năm 2021).

Đức Phật có dạy cách để giúp cho người sống cứu được người thân đã chết thoát khỏi cảnh khổ. Trong kinh “Vu Lan Bồn”, với câu chuyện “Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ”, rằng khi còn sống, mẹ tôn giả Mục Kiền Liên đã làm nhiều điều ác nên lúc chết đi bà bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử Phật chứng Thánh quả, Ngài thiền định và thấy cảnh khổ mà mẹ đang sinh sống trong cõi ngạ quỷ. Tôn giả liền dùng thần thông mang cơm đến dâng cho mẹ nhưng vì nghiệp lực của bà quá nặng nên khi bưng bát cơm lên miệng thì bát cơm liền hóa thành than hồng, khiến cho bà không thể thọ dụng được.

Vì rất thương mẹ nên Ngài quay về bạch Phật chỉ cho cách cứu mẹ. Đức Phật dạy: Thần lực của một vị A-la-hán, những vị Thiên Vương và cả những thầy tà ma ngoại đạo cũng không thể làm cho một vong linh siêu thoát khỏi cảnh giới khổ. Vì muốn cứu mẹ, Ngài đã chuẩn bị phẩm vật tứ sự như là ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men hay những vật dụng sinh hoạt hộ độ cho Tăng chúng tu hành, đem những phẩm vật tứ sự đó dâng lên cúng dường chư Tăng nhân ngày tự tứ. Từ sự cúng dường này Ngài phát sinh ra những phước báu giúp cho thân nhân trong cõi Ngạ quỷ được siêu thoát, độ được cho mẹ của mình.

Trong 49 ngày, đối với người mới mất, chúng ta biết làm các việc phước thiện thì có thể hồi hướng cho người mất được tái sinh lên cõi người hoặc cao hơn là cõi trời.

Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ (nguồn ảnh internet)

Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ (nguồn ảnh internet)

Hay trong kinh “Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện”, Đức Phật cũng dạy: “Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả các việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó”.

Việc chúng ta cần phải hiểu khi làm phước, làm thiện và hồi hướng cho người thân thì sẽ sinh ra bảy phần công đức, một phần công đức cho người mất được hưởng, còn lại sáu phần công đức thì những người sống được hưởng. Bởi vậy, cầu siêu cho người đã mất là điều quan trọng, là việc làm duy nhất mà người sống giúp đỡ được cho người mất, vì lợi ích là mang lại phúc báu cho cả kẻ còn và người mất. Khi lên chùa dự lễ cầu siêu với lòng thương tưởng, mong muốn cứu giúp cho thân nhân quá cố chúng ta cũng được tăng trưởng phúc lành.

Trang nghiêm đàn lễ cúng thí cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng.

Trang nghiêm đàn lễ cúng thí cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng.

Giới thiệu đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên và Vong linh thai nhi chùa Ba Vàng

1. Đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên

Với mục đích hướng tâm cho toàn thể Phật tử, nhân dân gần xa được thực hành hạnh hiếu theo lời Phật dạy, năm nay, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức Đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên vào ngày 10/7/Nhâm Dần.

Lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên không chỉ hướng cho quý Phật tử tưởng nhớ, báo hiếu đến ân đức của cha mẹ trong kiếp này mà còn hướng cho Phật tử nhớ về ân đức của cha mẹ các kiếp về trước. Trong buổi lễ Cầu siêu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ sám hối và lễ Quy y Tam Bảo cho các vong linh là ông bà, cha mẹ của các Phật tử đang bị đọa lạc trong cảnh giới Địa ngục, ngạ quỷ. Từ đó, họ sẽ được giảm bớt khổ đau và quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng.

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

2. Đại lễ cầu siêu vong linh thai nhi

Đại lễ Cầu siêu vong linh thai nhi tại chùa Ba Vàng được diễn ra vào ngày 19/6 ( Âm lịch) hằng năm.

Trong buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giảng giải về nhân quả, nghiệp báo của việc phá thai và hướng dẫn các tín chủ thực hành lời Phật dạy để sám hối, chuyển hóa tội nghiệp, cũng như khai thị cho vong linh thai nhi hóa giải hận thù với cha với mẹ. Sau đó, chư Tăng tác lễ cầu siêu, hồi hướng cho vong linh thai nhi có nhân duyên về trong pháp hội được thừa hưởng công đức phước báu từ sự cúng dường của tín chủ mà thọ thực no đủ, xả bỏ oán thù, phát khởi tâm Bồ đề, quy y Tam Bảo.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đã thực hiện nghi thức cầu siêu vопg linh thai nhi

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đã thực hiện nghi thức cầu siêu vопg linh thai nhi

Hướng dẫn đăng ký lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Để hiểu rõ hơn về cách thức làm lễ cầu siêu cho người đã mất, quý vị hãy truy cập vào đường link:

https://chuabavang.com/huong-dan-tham-gia-le-cau-sieu-tai-chua-ba-vang-d4875.html

Cầu siêu cho những người đã mất là một trong những việc để thực hành hạnh hiếu nghĩa, biết ơn, là việc làm thiết thực đem lại lợi ích cho chính bản thân mình và vong linh khắp các cõi khổ. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ hiểu hơn về lợi ích quý báu của việc cầu siêu, để thực hành cho nhiều người hơn nữa.

Quý vị hãy cùng theo dõi các kênh trang chùa Ba Vàng để được hiểu thêm những kiến thức tâm linh khác nhé!

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Thoát khỏi những căn bệnh lâu năm nhờ lễ Ngũ Bách Danh

Tin tức🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Tin tức 🞄 20/3/2023

Nhiều người đã khỏi bệnh lâu năm: 30 năm viêm xoang, gần 30 năm đau buốt chân tay, hen suyễn bẩm sinh, viêm đại tràng mãn tính,... nhờ tham gia đàn lễ Ngũ Bách Danh.

Bệnh thiểu năng tuần hoàn máu não: Hành trình giải thoát khỏi việc đau đớn nằm im bất động

Bài viết🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Bài viết 🞄 15/3/2023

Nằm bất động trên giường, đầu tôi đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán.

Phật Pháp không gò bó, xa lánh, già cả như tôi thường nghĩ…

Bài viết🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Bài viết 🞄 10/3/2023

Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy. Thế nhưng định kiến ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi...

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Tin tức🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Tin tức 🞄 04/3/2023

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

|Có thể bạn chưa biết| Hội trại Lục Hòa lần đầu tiên diễn ra tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Bài viết 🞄 01/3/2023

Các Phật tử chùa Ba Vàng đang vô cùng háo hức, mong ngóng trở về Nhà Lớn vào cuối tuần này. Bởi Hội trại Lục Hòa sắp diễn ra tới đây hứa hẹn có nhiều mới lạ, sôi động và hấp dẫn.

Vượt qua “cánh cửa tử thần” - Phép màu kỳ diệu của cuộc đời

Bài viết🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

Bài viết 🞄 28/02/2023

Ám ảnh chị Lương Thị Tuyết gần phân nửa đời người là những cơn đau nhức nhối, khó chịu không dứt...

“Rời phố về chùa” - Hành trình tìm về sự bình yên

Bài viết🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Bài viết 🞄 24/02/2023

“Rời phố về chùa” - hơn cả một điểm đến, đó là một cuộc hành trình với những nhân duyên đầy quý báu...

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Bài viết🞄 17/02/2023

Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.

Bài viết 🞄 17/02/2023

Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.

Ngôi chùa linh thiêng phải đến ít nhất một lần để cầu nguyện

Bài viết🞄 10/02/2023

Sự linh thiêng và cảm giác bình yên ngôi chùa này mang lại đã khiến ký ức thơ bé của tôi trở về, khiến cho tôi hiểu vì sao mẹ tôi năm nào cũng đi chùa...

Bài viết 🞄 10/02/2023

Sự linh thiêng và cảm giác bình yên ngôi chùa này mang lại đã khiến ký ức thơ bé của tôi trở về, khiến cho tôi hiểu vì sao mẹ tôi năm nào cũng đi chùa...

Tái hiện các khu chợ tại chùa Ba Vàng: Tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Bài viết🞄 02/02/2023

Đến với chợ quê, quý du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức các loại trái cây thơm ngon, những thức quà dân dã như bánh chưng, bánh giầy, cơm nắm muối vừng,... hoàn toàn miễn phí

Bài viết 🞄 02/02/2023

Đến với chợ quê, quý du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức các loại trái cây thơm ngon, những thức quà dân dã như bánh chưng, bánh giầy, cơm nắm muối vừng,... hoàn toàn miễn phí

Chốn bình yên - Hồ Tịnh Tâm chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 31/01/2023

Cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan, chúng ta cần lắm một chốn bình yên, với không gian tĩnh lặng để trải lòng mình thì hồ Tịnh Tâm, chùa Ba Vàng là một địa điểm không thể bỏ lỡ.

Tin tức 🞄 31/01/2023

Cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan, chúng ta cần lắm một chốn bình yên, với không gian tĩnh lặng để trải lòng mình thì hồ Tịnh Tâm, chùa Ba Vàng là một địa điểm không thể bỏ lỡ.

Khu thiền tập chùa Ba Vàng - Cùng trải nghiệm trên vùng đất bình yên

Bài viết🞄 28/01/2023

Khu thiền tập chùa Ba Vàng được tạo dựng từ tâm nguyện của Thầy Trụ trì; để nhân dân, Phật tử đến chùa dịp xuân này có thể thực tập thiền, có được những giây phút quay về với thân và tâm...

Bài viết 🞄 28/01/2023

Khu thiền tập chùa Ba Vàng được tạo dựng từ tâm nguyện của Thầy Trụ trì; để nhân dân, Phật tử đến chùa dịp xuân này có thể thực tập thiền, có được những giây phút quay về với thân và tâm...

Rừng thiền Ba Vàng: Về chùa là về với bình yên

Bài viết🞄 28/01/2023

Ngay khi bước vào cổng chùa, quý vị đã có thể bắt gặp khu rừng thiền với không gian mở...

Bài viết 🞄 28/01/2023

Ngay khi bước vào cổng chùa, quý vị đã có thể bắt gặp khu rừng thiền với không gian mở...

Giàn điều ước: Hé lộ những bí kíp biến ước mơ thành sự thật qua lời Đức Phật dạy

Bài viết🞄 26/01/2023

Vậy thì một điểm đến du khách không nên bỏ qua, chính là khu nguyện ước tại chùa Ba Vàng. Ở đây có điều gì đặc biệt, hãy cùng khám phá nhé!

Bài viết 🞄 26/01/2023

Vậy thì một điểm đến du khách không nên bỏ qua, chính là khu nguyện ước tại chùa Ba Vàng. Ở đây có điều gì đặc biệt, hãy cùng khám phá nhé!

Không gian đặc biệt giới thiệu về đời sống tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 25/01/2023

Nhiều Phật tử và du khách thập phương đã không khỏi ấn tượng với khu vực giới thiệu về đời sống tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng mang tên “Tu sĩ và núi rừng” nằm phía trong dãy hành lang La Hán

Bài viết 🞄 25/01/2023

Nhiều Phật tử và du khách thập phương đã không khỏi ấn tượng với khu vực giới thiệu về đời sống tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng mang tên “Tu sĩ và núi rừng” nằm phía trong dãy hành lang La Hán

Cây Bồ đề linh thiêng: Sự xuất hiện lạ kỳ giữa rừng thông

Bài viết🞄 19/01/2023

Giữa rừng thông trên đỉnh núi Ba Vàng có một cây Bồ đề duy nhất tự mọc lên...

Bài viết 🞄 19/01/2023

Giữa rừng thông trên đỉnh núi Ba Vàng có một cây Bồ đề duy nhất tự mọc lên...

Phía sau những bình yên ngày Tết, có những người cha xa nhà

Bài viết🞄 17/01/2023

Họ đã gác lại cái Tết của riêng mình để toàn tâm toàn ý bảo vệ sự bình yên, sum vầy cho bà con nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về…

Bài viết 🞄 17/01/2023

Họ đã gác lại cái Tết của riêng mình để toàn tâm toàn ý bảo vệ sự bình yên, sum vầy cho bà con nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về…

Khối đá tôn tượng bàn chân Phật - sự linh ứng từ tâm thành kính của vua A Dục

Bài viết🞄 14/01/2023

Khối đá bàn chân Phật tại chùa Ba Vàng được mô phỏng lại từ nguyên mẫu ở Thánh địa Bồ đề đạo tràng...

Bài viết 🞄 14/01/2023

Khối đá bàn chân Phật tại chùa Ba Vàng được mô phỏng lại từ nguyên mẫu ở Thánh địa Bồ đề đạo tràng...

Giếng thần - mạch nước ngọt linh thiêng trên núi Ba Vàng

Bài viết🞄 14/01/2023

Tương truyền, vào đêm giao thừa, ai có duyên uống nước Giếng Thần thì cả năm sẽ được an vui, hạnh phúc. Trong dân gian cũng có truyền tụng rằng nước Giếng Thần có khả năng chữa được bệnh tật (kể cả bệnh nan y).

Bài viết 🞄 14/01/2023

Tương truyền, vào đêm giao thừa, ai có duyên uống nước Giếng Thần thì cả năm sẽ được an vui, hạnh phúc. Trong dân gian cũng có truyền tụng rằng nước Giếng Thần có khả năng chữa được bệnh tật (kể cả bệnh nan y).