trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Thứ Sáu, 02/12/2022

tức 9/11 Nhâm Dần

Cầu cho người chết được siêu thoát nên làm như nào?

12/7/2022

Chia sẻ :

Cầu siêu là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Vậy cầu siêu là gì, mời quý vị cùng đọc

12/7/2022

Chia sẻ :

Cầu siêu là việc làm để bày tỏ lòng thương tưởng, tâm biết ơn đối với những người đã mất, là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về cầu siêu và lợi ích của lễ cầu siêu là gì.

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc ấy.

Cầu siêu là gì?

“Cầu” là về tâm mong cầu của chúng ta, “siêu” là vượt lên, thoát ra hay có thể hiểu là thăng tiến cao hơn. “Cầu siêu” là việc giúp cho những thân nhân đã quá vãng như gia tiên, tiền tổ hoặc những vong linh oan gia trái chủ trong cõi tâm linh của chúng ta được thoát khỏi những cảnh giới đau khổ, được thăng lên những cảnh giới tốt lành hơn.

 Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Lợi ích của việc cầu siêu

Đức Phật dạy rằng nếu chúng sinh nào chưa đắc được thánh quả, sau khi chết sẽ tái sinh vào sáu cõi như sau: Thứ nhất là cõi người - như cõi chúng ta đang hiện diện, thứ hai là cõi thần Atula - là những vị thần cũng có những phước báu, những oai lực nhất định; thứ ba là cõi trời. Đối với ba cõi này nhà Phật gọi là ba cõi lành. Kế đó, chúng sinh sau khi bỏ mạng có thể bị tái sinh vào ba cõi ác. Thứ nhất là cõi súc sinh. Thứ hai là cõi ngạ quỷ hay còn gọi là cõi vong linh. Cõi khổ cuối cùng là cõi địa ngục. Đối với những người khi còn sống, họ không biết tích tập phước thiện, thường làm các việc ác, thì có thể bị đọa vào ba cõi khổ trên.

Ở trong cõi tâm linh những chúng sinh trong ba cõi khổ có thể bị chịu cái khổ của đói khát, bị lạnh, bị đâm chém, bị tra tấn hành hạ khốc liệt, không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi chúng ta làm lễ cầu siêu hồi hướng cho họ, họ có thể được sinh lên cảnh giới tốt đẹp hơn.

Sau mỗi khóa lễ cầu siêu, nếu vong linh đang bị đọa, phải chịu những cơn đói trong địa ngục, khi được hưởng phần phúc báu từ người thân hồi hướng, họ có thể sẽ được no đủ hơn hoặc siêu sinh lên cảnh giới ngạ quỷ. “Siêu” không có nghĩa là khi chúng ta tham dự một khóa lễ cầu siêu thì vong linh có thể được sinh lên cõi trời ngay, mà là được sinh lên cảnh giới bớt đau khổ hơn.

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng (Ảnh năm 2021).

Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tăng tác Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên cũng như dâng phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng (Ảnh năm 2021).

Đức Phật có dạy cách để giúp cho người sống cứu được người thân đã chết thoát khỏi cảnh khổ. Trong kinh “Vu Lan Bồn”, với câu chuyện “Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ”, rằng khi còn sống, mẹ tôn giả Mục Kiền Liên đã làm nhiều điều ác nên lúc chết đi bà bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử Phật chứng Thánh quả, Ngài thiền định và thấy cảnh khổ mà mẹ đang sinh sống trong cõi ngạ quỷ. Tôn giả liền dùng thần thông mang cơm đến dâng cho mẹ nhưng vì nghiệp lực của bà quá nặng nên khi bưng bát cơm lên miệng thì bát cơm liền hóa thành than hồng, khiến cho bà không thể thọ dụng được.

Vì rất thương mẹ nên Ngài quay về bạch Phật chỉ cho cách cứu mẹ. Đức Phật dạy: Thần lực của một vị A-la-hán, những vị Thiên Vương và cả những thầy tà ma ngoại đạo cũng không thể làm cho một vong linh siêu thoát khỏi cảnh giới khổ. Vì muốn cứu mẹ, Ngài đã chuẩn bị phẩm vật tứ sự như là ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men hay những vật dụng sinh hoạt hộ độ cho Tăng chúng tu hành, đem những phẩm vật tứ sự đó dâng lên cúng dường chư Tăng nhân ngày tự tứ. Từ sự cúng dường này Ngài phát sinh ra những phước báu giúp cho thân nhân trong cõi Ngạ quỷ được siêu thoát, độ được cho mẹ của mình.

Trong 49 ngày, đối với người mới mất, chúng ta biết làm các việc phước thiện thì có thể hồi hướng cho người mất được tái sinh lên cõi người hoặc cao hơn là cõi trời.

Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ (nguồn ảnh internet)

Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ (nguồn ảnh internet)

Hay trong kinh “Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện”, Đức Phật cũng dạy: “Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả các việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó”.

Việc chúng ta cần phải hiểu khi làm phước, làm thiện và hồi hướng cho người thân thì sẽ sinh ra bảy phần công đức, một phần công đức cho người mất được hưởng, còn lại sáu phần công đức thì những người sống được hưởng. Bởi vậy, cầu siêu cho người đã mất là điều quan trọng, là việc làm duy nhất mà người sống giúp đỡ được cho người mất, vì lợi ích là mang lại phúc báu cho cả kẻ còn và người mất. Khi lên chùa dự lễ cầu siêu với lòng thương tưởng, mong muốn cứu giúp cho thân nhân quá cố chúng ta cũng được tăng trưởng phúc lành.

Trang nghiêm đàn lễ cúng thí cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng.

Trang nghiêm đàn lễ cúng thí cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng.

Giới thiệu đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên và Vong linh thai nhi chùa Ba Vàng

1. Đại lễ cầu siêu Phả độ gia tiên

Với mục đích hướng tâm cho toàn thể Phật tử, nhân dân gần xa được thực hành hạnh hiếu theo lời Phật dạy, năm nay, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức Đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên vào ngày 10/7/Nhâm Dần.

Lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên không chỉ hướng cho quý Phật tử tưởng nhớ, báo hiếu đến ân đức của cha mẹ trong kiếp này mà còn hướng cho Phật tử nhớ về ân đức của cha mẹ các kiếp về trước. Trong buổi lễ Cầu siêu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ sám hối và lễ Quy y Tam Bảo cho các vong linh là ông bà, cha mẹ của các Phật tử đang bị đọa lạc trong cảnh giới Địa ngục, ngạ quỷ. Từ đó, họ sẽ được giảm bớt khổ đau và quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng.

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (ảnh năm 2021)

2. Đại lễ cầu siêu vong linh thai nhi

Đại lễ Cầu siêu vong linh thai nhi tại chùa Ba Vàng được diễn ra vào ngày 19/6 ( Âm lịch) hằng năm.

Trong buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giảng giải về nhân quả, nghiệp báo của việc phá thai và hướng dẫn các tín chủ thực hành lời Phật dạy để sám hối, chuyển hóa tội nghiệp, cũng như khai thị cho vong linh thai nhi hóa giải hận thù với cha với mẹ. Sau đó, chư Tăng tác lễ cầu siêu, hồi hướng cho vong linh thai nhi có nhân duyên về trong pháp hội được thừa hưởng công đức phước báu từ sự cúng dường của tín chủ mà thọ thực no đủ, xả bỏ oán thù, phát khởi tâm Bồ đề, quy y Tam Bảo.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đã thực hiện nghi thức cầu siêu vопg linh thai nhi

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng đã thực hiện nghi thức cầu siêu vопg linh thai nhi

Hướng dẫn đăng ký lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Để hiểu rõ hơn về cách thức làm lễ cầu siêu cho người đã mất, quý vị hãy truy cập vào đường link:

https://chuabavang.com/huong-dan-tham-gia-le-cau-sieu-tai-chua-ba-vang-d4875.html

Cầu siêu cho những người đã mất là một trong những việc để thực hành hạnh hiếu nghĩa, biết ơn, là việc làm thiết thực đem lại lợi ích cho chính bản thân mình và vong linh khắp các cõi khổ. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ hiểu hơn về lợi ích quý báu của việc cầu siêu, để thực hành cho nhiều người hơn nữa.

Quý vị hãy cùng theo dõi các kênh trang chùa Ba Vàng để được hiểu thêm những kiến thức tâm linh khác nhé!

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Ba Vàng rực rỡ muôn sắc hoa

Bài viết🞄 27/11/2022

Những tháng cuối năm, hàng vạn bông hoa xinh đẹp cũng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho vùng non thiêng Thành Đẳng...

Bài viết 🞄 27/11/2022

Những tháng cuối năm, hàng vạn bông hoa xinh đẹp cũng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho vùng non thiêng Thành Đẳng...

Trang sách của trí tuệ và từ bi mở ra từ nơi Thầy - Sư Phụ kính yêu!

Bài viết🞄 18/11/2022

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử chùa Ba Vàng chúng con xin mượn Pháp thế gian, cùng bày tỏ tấm lòng yêu kính lên Sư Phụ

Bài viết 🞄 18/11/2022

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử chùa Ba Vàng chúng con xin mượn Pháp thế gian, cùng bày tỏ tấm lòng yêu kính lên Sư Phụ

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Bài viết🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Bài viết🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

3 điều quý giá tại khóa tu thiền: Điều số 1 nhiều người mong cầu

Bài viết🞄 02/11/2022

3 điều quý giá trong khóa tu tại chùa Ba Vàng sẽ khiến các Phật tử tiếc nuối và đăng ký tham gia các khóa tiếp theo...

Bài viết 🞄 02/11/2022

3 điều quý giá trong khóa tu tại chùa Ba Vàng sẽ khiến các Phật tử tiếc nuối và đăng ký tham gia các khóa tiếp theo...

Đặt chân đến những nơi Như Lai đã từng đi qua: Dấu ấn cảm xúc quý giá

CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Bài viết🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Bài viết 🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Bài viết 🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Hướng dẫn tham gia cầu siêu vong linh thai nhi trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Bài viết 🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Mỗi năm một lần: Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhân duyên thù thắng đem đến hạnh phúc ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Tết trung thu hay nhất

Bài viết🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Bài viết 🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Chiều Ba Vàng: Đi về chốn bình yên

Bài viết🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Bài viết 🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Sớt bát cúng dường theo pháp luật và Pháp Phật

Bài viết🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Bài viết 🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Vu Lan - nét đẹp trong văn hóa người Việt

Bài viết🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Bài viết 🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Những lời chúc mùa Vu Lan chạm đến trái tim

Bài viết🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Bài viết 🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm

Bài viết🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Bài viết 🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Không một viên thuốc - khỏi hẳn hiện tượng đau cổ và sống mũi không rõ nguyên nhân của con gái 5 tuổi

Bài viết🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa không nên bỏ lỡ

Bài viết🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Bài viết 🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.