trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cách cúng tế để người mất ăn được

17/11/2019

102 Lượt xem

Cúng tế như thế nào cho đúng Pháp? Cúng tế ra sao để chư Phật hoan hỷ, đến chứng minh cho đàn cúng tế đó? Và cúng thế nào để người mất - người ở thế giới bên kia được thụ hưởng?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để được nghe Thầy phân tích nhé!

Video tiếp theo