trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
nhiều bệnh nguyên nhân do đâu - các bài viết về nhiều bệnh nguyên nhân do đâu, tin tức nhiều bệnh nguyên nhân do đâu

Người có nhiều bệnh nguyên nhân do đâu?

Con chào Thầy. Con ăn tương được mấy ngày mà toàn thân đau nhức đủ thứ, tay thì bị phù, mặt thì bị đau, vậy con phải làm sao?

Người có nhiều bệnh nguyên nhân do đâu?

Người có nhiều bệnh nguyên nhân do đâu?

Con chào Thầy. Con ăn tương được mấy ngày mà toàn thân đau nhức đủ thứ, tay thì bị phù, mặt thì bị đau, vậy con phải làm sao?

15/7/2021

62 Lượt xem