trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
nói dối - các bài viết về nói dối, tin tức nói dối

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Một phần là do bố mẹ con không tin nên những lần con về chùa, con đều không nói với bố mẹ; con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Một phần là do bố mẹ con không tin nên những lần con về chùa, con đều không nói với bố mẹ; con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa

05/7/2019

6 Lượt xem