trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
nói dối - các bài viết về nói dối, tin tức nói dối

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Một phần là do bố mẹ con không tin nên những lần con về chùa, con đều không nói với bố mẹ; con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Một phần là do bố mẹ con không tin nên những lần con về chùa, con đều không nói với bố mẹ; con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa

05/7/2019

6 Lượt xem