trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
nội quy khóa tu mùa hè - các bài viết về nội quy khóa tu mùa hè, tin tức nội quy khóa tu mùa hè

Nội quy khóa sinh Khóa tu mùa hè 2023

Ban Tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2023 chùa Ba Vàng xin thông báo nội quy của Khóa tu mà các khóa sinh cần thực hiện như sau:

Nội quy khóa sinh Khóa tu mùa hè 2023

Nội quy khóa sinh Khóa tu mùa hè 2023

Ban Tổ chức Khóa tu mùa hè năm 2023 chùa Ba Vàng xin thông báo nội quy của Khóa tu mà các khóa sinh cần thực hiện như sau:

26/5/2023

40094 Lượt xem