trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
Oan oan tương báo - các bài viết về Oan oan tương báo, tin tức Oan oan tương báo

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng sinh gây thù, rồi lại theo nhau báo oán hết kiếp này đến kiếp khác. Vậy, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt...

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng sinh gây thù, rồi lại theo nhau báo oán hết kiếp này đến kiếp khác. Vậy, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt...

10/10/2020

5 Lượt xem