trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
Oan oan tương báo - các bài viết về Oan oan tương báo, tin tức Oan oan tương báo

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng sinh gây thù, rồi lại theo nhau báo oán hết kiếp này đến kiếp khác. Vậy, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt...

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng sinh gây thù, rồi lại theo nhau báo oán hết kiếp này đến kiếp khác. Vậy, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt...

10/10/2020

5 Lượt xem