trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
phải làm gì khi bị coi thường - các bài viết về phải làm gì khi bị coi thường, tin tức phải làm gì khi bị coi thường

Ứng xử để được tôn trọng - Phải làm gì khi bị người khác coi thường?

Con kính bạch Thầy! Con phải làm gì khi bị người khác coi thường ạ? Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy!

Ứng xử để được tôn trọng - Phải làm gì khi bị người khác coi thường?

Ứng xử để được tôn trọng - Phải làm gì khi bị người khác coi thường?

Con kính bạch Thầy! Con phải làm gì khi bị người khác coi thường ạ? Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy!

02/9/2021

117 Lượt xem