trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
Phẩm Địa ngục - các bài viết về Phẩm Địa ngục, tin tức Phẩm Địa ngục

Phẩm Địa ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Địa ngục là cõi vô minh, đen tối dành cho những chúng sanh tạo ác nghiệp nặng, vậy chúng sinh nào phải vào địa ngục? Cùng đón nghe bài giảng Phẩm Địa Ngục..

Phẩm Địa ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Địa ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Địa ngục là cõi vô minh, đen tối dành cho những chúng sanh tạo ác nghiệp nặng, vậy chúng sinh nào phải vào địa ngục? Cùng đón nghe bài giảng Phẩm Địa Ngục..

23/02/2020

4 Lượt xem