Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Hai

Người tham dục ở thế gian: ham muốn tiền của, đắm mê sắc đẹp, tham danh vọng, thích ăn ngon, ưa ngủ kỹ. Đa phần, để phục vụ cho những điều đó, họ thường phải chạy ngược chạy xuôi, tìm đủ mọi cách, lao tâm khổ cực,… cho đến khi sức lực hao mòn, tiền của tiêu tán, tạo nhiều tội ác, chịu nhiều đau khổ cho chính mình và người. Thực chất, tham dục là gốc của sinh tử luân hồi. Người nào còn ham muốn dục lạc là còn khổ, ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta phá mê, mê được phá thì tham dục không còn, người hết tham dục thì được an vui tự tại, chẳng những trong đời hiện tại và còn mãi mãi về sau, chẳng những cho bản thân mình mà còn lợi ích cho người xung quanh nữa.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ hai” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này!

Điều giác ngộ thứ hai: “Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.”

Xem thêm:  Điều Giác Ngộ Thứ Ba – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top