trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi đau khổ lần bước tiến lên cấp bạc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý mà Phật dạy đều nhằm đánh thức con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của đau khổ. Chỉ có giác ngộ mới cứu được mọi khổ đau của chúng sinh. Vì muốn chúng sinh thoát khỏi mê lầm nên ngài An Thế Cao người An Tức sang Trung Hoa vào đời Hán Hoàn Đế ở kinh đô Lạc Dương, trước tiên trích dịch tám điều giác ngộ biên thành quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ cần tám điều giác ngộ, người Phật tử khéo ứng dụng tu hành sẽ tan biến hết mọi đau khổ lần bước tiến lên cấp bạc Bồ-tát cho đến Phật quả.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Tư

13/06/2019

79 Lượt xem

Giảng sư:

Điều giác ngộ thứ tư"Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới."

“Trên bước đường thành công, không có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Và trong tu đạo cũng vậy, lười biếng chính là một con sâu phá hoại đường tu của những người tu Phật. Nếu bị lười biếng chỉ huy, không tinh tấn tu hành, chúng ta sẽ mải mê đắm say những dục lạc, quanh quẩn trong tam giới như nhà tù lửa, không tìm thấy con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Bởi vậy, Đức Phật dạy, trên con đường tu hành, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để phá phiền não ác nghiệp, hàng phục ma chướng. Nếu muốn thành ma thì trưởng dưỡng sân si, nuôi dưỡng tâm lười biếng. Nếu muốn thành Phật thì nuôi lớn tính Phật ngày càng tỏ sáng và viên mãn bằng việc tinh tiến tu hành.
“Hãy tinh tấn để giải thoát!”