trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải | Điều Giác Ngộ Thứ Nhất | Thầy Thích Trúc Thái Minh

09/6/2019

7517 Lượt xem

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, lần lần lìa sinh tử.
----------------------------

Cuộc sống trôi nhanh về cái chết, như điệu nhảy của vũ công, như tia chớp trên bầu trời, như dòng thác đổ - chúng liên tục chuyển động và biến đổi không ngừng dù chỉ trong giây lát. Bản chất của cuộc sống, của cõi luân hồi này vốn vô thường, sinh diệt biến đổi nhanh chóng. Con người chúng ta vốn không ý thức được điều đó nên luôn mải mê với tham vọng, ham muốn,...mà không ngừng tạo tác ra những ác nghiệp để rồi phải chịu những khổ đau trong cõi đời vô thường, tạm bợ. Nếu bạn sống chậm lại một giây trong kiếp người mong manh, tư duy và quán chiếu về sự vô thường, biến đổi liên tục của thời gian và không gian, bạn sẽ nhận ra vô vàn khổ đau, mà chỉ có giải thoát mới mang lại niềm an vui thực sự cho chính bạn.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ nhất” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.