trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Chuyên mục tập hợp những bài giảng về bộ kinh Bát Đại Nhân Giác của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Đây là bài kinh căn bản cho tất cả những ai đang đi trên lộ trình tìm hiểu Phật Pháp để dứt trừ phiền não, sớm giác ngộ, thoát ly sinh tử luân hồi.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải | Điều Giác Ngộ Thứ Ba | Thầy Thích Trúc Thái Minh

13/6/2019

5850 Lượt xem

Điều giác ngộ thứ ba: "Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp."

Cõi Sa-bà mà chúng ta đang sống đây chính là cõi dục, bởi lòng tham của con người quá nặng sâu. Ham mê sự giàu sang, hạnh phúc, sắc dục,...mà không bao giờ biết đủ. Không biết đủ lại càng đau khổ. Ví như Đức Phật dạy: “Người đam mê đắm say chạy theo ngũ dục quá đáng thì chẳng khác gì người khát nước mà uống nước muối, càng uống càng thêm khát”. Khi chưa có thì mong muốn tham cầu cho có đã khổ; khi đã có rồi thì sợ mất, nên phải tìm cách bảo vệ gìn giữ cũng khổ; khi bị mất lại càng khổ hơn, buồn rầu mất ăn mất ngủ, có khi không muốn sống nữa. Người nghèo thiếu thốn vật chất, tham cầu cho có để mưu sinh cuộc sống đã đành, người giàu có bao nhiêu cũng không thấy đủ, phải tìm đủ mọi cách, lao tâm khổ tứ để khiến mình giàu hơn, mà không biết rằng đó chỉ là những thứ tạm bợ, khiến mình sung mãn chỉ trong một khoảnh khắc.

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Dầu mưa bằng tiền vàng
Các dục khó thỏa mãn
Dục đắng nhiều ngọt ít
Biết vậy là bậc trí.”

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng giải “Điều giác ngộ thứ ba” trong kinh Bát Đại Nhân Giác của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về cuộc đời thiểu dục tri túc, an vui của những bậc trí tuệ.