trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Pháp đầu đà - các bài viết về Pháp đầu đà, tin tức Pháp đầu đà

Pháp tu đầu đà không phải là khổ hạnh cực đoan

Pháp đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hành được...

Pháp tu đầu đà không phải là khổ hạnh cực đoan

Pháp tu đầu đà không phải là khổ hạnh cực đoan

Pháp đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hành được...

27/4/2021

155 Lượt xem