trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
phật tử hiến máu - các bài viết về phật tử hiến máu, tin tức phật tử hiến máu

Giọt hồng yêu thương - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 4/4/2021 Phật tử trong các đạo tràng khu vực Hải Dương đã tham gia vào hoạt động hiến máu.

Giọt hồng yêu thương - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Giọt hồng yêu thương - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 4/4/2021 Phật tử trong các đạo tràng khu vực Hải Dương đã tham gia vào hoạt động hiến máu.

08/4/2021

57 Lượt xem