trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
phúc đức - các bài viết về phúc đức, tin tức phúc đức

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không?

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không? Theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào? Phúc ai người ấy hưởng hay là lấy chồng phải theo phúc nhà chồng?...

Có phải 'lấy chồng theo phúc đức nhà chồng' không?

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không?

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không? Theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào? Phúc ai người ấy hưởng hay là lấy chồng phải theo phúc nhà chồng?...

11/4/2021

124 Lượt xem