trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
phước đức - các bài viết về phước đức, tin tức phước đức

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không?

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không? Theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào? Phúc ai người ấy hưởng hay là lấy chồng phải theo phúc nhà chồng?...

Có phải 'lấy chồng theo phúc đức nhà chồng' không?

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không?

Có phải "lấy chồng theo phúc đức nhà chồng" không? Theo quan điểm của đạo Phật thì như thế nào? Phúc ai người ấy hưởng hay là lấy chồng phải theo phúc nhà chồng?...

11/4/2021

124 Lượt xem