trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
quên đi một người - các bài viết về quên đi một người, tin tức quên đi một người

Làm thế nào để quên đi người yêu đã mất?

Tháng trước người yêu con đã đột ngột ra đi vì cứu người. Nay con vẫn không thể thoát khỏi đau thương. Con phải làm sao?

Làm thế nào để quên đi người yêu đã mất?

Làm thế nào để quên đi người yêu đã mất?

Tháng trước người yêu con đã đột ngột ra đi vì cứu người. Nay con vẫn không thể thoát khỏi đau thương. Con phải làm sao?

23/7/2021

9 Lượt xem

Làm thế nào để quên đi một người đã từng gắn bó?

Làm thế nào để quên đi một người đã từng gắn bó?

Phật Pháp ứng dụng🞄 01/02/2020

Sau chia tay, có những người có thể quên đi nhưng có những người vẫn day dứt, dằn vặt. Vậy phải làm thế nào để quên đi một người đã từng gắn bó?