trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
sám hối là gì - các bài viết về sám hối là gì, tin tức sám hối là gì

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

14/10/2023

1503 Lượt xem