trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Hai, 10/5/2021

tức 29/3 Tân Sửu
sinh nhật Sư Phụ - các bài viết về sinh nhật Sư Phụ, tin tức sinh nhật Sư Phụ

Đức Phật xuất hiện trên thế gian vì lý do gì?

Đức Phật thấy ở nơi chúng sinh có những điều gì để Ngài nhất khoát phải cứu độ? Đức Phật ra đời với mong muốn, bản hoài gì? Những lời giảng của Sư Phụ...

Đức Phật xuất hiện trên thế gian vì lý do gì?

Đức Phật xuất hiện trên thế gian vì lý do gì?

Đức Phật thấy ở nơi chúng sinh có những điều gì để Ngài nhất khoát phải cứu độ? Đức Phật ra đời với mong muốn, bản hoài gì? Những lời giảng của Sư Phụ...

10/05/2021

14 Lượt xem

Phật tử chùa Ba Vàng chúc mừng sinh nhật Sư Phụ

Phật tử chùa Ba Vàng chúc mừng sinh nhật Sư Phụ

Videos🞄 04/03/2020

Phật tử chùa Ba Vàng chúc mừng sinh nhật Sư Phụ. Ngày sinh nhật của Sư Phụ có một ý nghĩa rất thiêng liêng. Sư Phụ theo tâm nguyện Bồ đề...

Đoàn Tăng, Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học - Lâm Đồng Về Thăm Chùa Ba Vàng

Đoàn Tăng, Ni Sinh Trường Trung Cấp Phật Học - Lâm Đồng Về Thăm Chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 04/09/2019

Đoàn Tăng, Ni sinh trường trung cấp Phật học - Lâm Đồng do Đại Đức Thích Nhật Hải làm trưởng đoàn đã về thăm chùa Ba Vàng và vấn an sức khỏe Sư Phụ.