trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
sớt bát cúng dường chư tăng mùa vu ln - các bài viết về sớt bát cúng dường chư tăng mùa vu ln, tin tức sớt bát cúng dường chư tăng mùa vu ln