trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão
Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La - các bài viết về Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La, tin tức Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Hiểu và thương - Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Dù bận nhiều công việc Phật sự, nhưng ngày 23/12/Tân Sửu (tức 25/01/2022) vừa qua, Sư Phụ đã sắp xếp thời gian để có buổi chia sẻ và giao lưu tới các bạn khóa sinh...

Hiểu và thương - Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Hiểu và thương - Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Dù bận nhiều công việc Phật sự, nhưng ngày 23/12/Tân Sửu (tức 25/01/2022) vừa qua, Sư Phụ đã sắp xếp thời gian để có buổi chia sẻ và giao lưu tới các bạn khóa sinh...

26/01/2022

76 Lượt xem

'Hiểu và thương, Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La', ngày 23/12/Tân Sửu

"Hiểu và thương, Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La", ngày 23/12/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 25/01/2022

"Hiểu và thương, Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La", ngày 23/12/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...