trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La - các bài viết về Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La, tin tức Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Hiểu và thương - Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Với tấm lòng bi mẫn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn dành rất nhiều sự quan tâm đến những thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Hiểu và thương - Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Hiểu và thương - Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La

Với tấm lòng bi mẫn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn dành rất nhiều sự quan tâm đến những thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

26/01/2022

76 Lượt xem

'Hiểu và thương, Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La', ngày 23/12/Tân Sửu

"Hiểu và thương, Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La", ngày 23/12/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 25/01/2022

"Hiểu và thương, Sư Phụ chỉ dạy CLB La Hầu La", ngày 23/12/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...